Använd funktionssidan Webbplatser för att hantera en lista över webbplatser på en webbserver.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välj ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt. Sök i listan genom att ange sökvärden i rutan Filter, expandera listan Gå till för att välja vilket fält du ska söka i och klicka sedan på Gå till eller tryck på returtangenten. Klicka på Visa alla för att ta bort filtervillkoren.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Här visas webbplatsens unika namn.

ID

Här visas webbplatsens unika ID.

Status

Här visas om webbplatsen startats eller felinformation om något fel inträffat och webbplatsen inte kan startas. När en webbplats använder mer än ett protokoll visas statusen separat för varje protokoll med status följt av protokollet inom parentes. Till exempel, en webbplats som använder HTTP- eller HTTPS-protokoll visar Startad (http) när den är startad.

Bindning

Visar bindning eller bindningar för webbplatsen.

Sökväg

Här visas den fysiska sökvägen till den katalog där webbplatsens innehåll finns.

Element i åtgärdsfönstret

En del av åtgärderna som beskrivs i följande tabell är endast tillgängliga för en webbplats när webbplatsen har en HHTP- eller en HTTPS-bindning. De här åtgärderna visas i fönstret Åtgärder under Hantera webbplats.

ElementnamnBeskrivning

Lägg till webbplats

Öppnar dialogrutan Lägg till webbplats där du kan lägga till en webbplats som använder HTTP- eller HTTPS-protokoll för kommunikation.

Ange standardinställningar för webbplatser

Öppnar dialogrutan Standardinställningar för webbplatser där du kan göra standardinställningar som ska tillämpas på alla webbplatser som du lägger till på webbservern.

Bindningar

Öppnar dialogrutan Bindningar för webbplats där du kan lägga till, redigera och ta bort webbplatsbindningar för det valda objektet.

Grundläggande inställningar

Öppnar dialogrutan Redigera webbplats där du kan redigera inställningar som angavs när den valda webbplatsen skapades.

OBS

Du kan inte redigera bidningar från dialogrutan Redigera webbplats. Öppna dialogrutan bidningar för att redigera webbplatsens bindningar.

Utforska

Öppnar den fysiska katalogen (i Utforskaren) för webbplatsen.

Redigera behörigheter

Öppnar dialogrutan Egenskaper för den fysiska katalogen som har mappats till den virtuella rotkatalogen för den valda webbplatsens rotprogram.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

Byt namn

Aktiverar fältet Namn för vald webbplats så att du kan byta namn på den.

Visa program

Öppnar funktionssidan Program där du kan se vilka program som tillhör webbplatsen.

Visa virtuella kataloger

Öppnar funktionssidan Virtuella kataloger där du kan se vilka virtuella kataloger som tillhör webbplatsens rotprogram.

Starta om

Stoppar och startar om vald plats. Att starta om en plats gör att platsen blir tillfälligt otillgänglig tills omstarten har slutförts.

Start

Startar vald webbplats.

Stopp

Stoppar vald webbplats. Om man stoppar en webbplats blir den otillgänglig tills den startas igen.

Bläddra

Öppnar den valda webbplatsen i en webbläsare. Om webbplatsen har mer än en binding visas flera länkar.

Avancerade inställningar

Öppnar dialogrutan Avancerade inställningar där du kan konfigurera avancerade inställningar för den valda webbplatsen.

Spårning av misslyckade begäranden

Öppnar dialogrutan Redigera inställningar för spårning av misslyckade begäranden på webbplats där du kan aktivera spårning av misslyckade begäranden och konfigurera relaterade inställningar för den valda webbplatsen.

Gränser

Öppnar dialogrutan Redigera gränser för webbplats där du kan konfigurera bandbredd och anslutningsbegränsningar för den valda webbplatsen.

Se även


Innehåll