Du kan använda dialogrutan Lägg till auktoriseringsregel eller Redigera auktoriseringsregel för att ange regler för innehållsåtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Allt innehåll

Välj det här alternativet för att tillämpa behörighetsregeln på allt innehåll.

Specificerat innehåll

Välj det här alternativet för att tillämpa behörighetsregeln endast på innehåll som motsvarar regeln. Ange ett filnamnstillägg eller ett helt filnamn med ett tillägg för vilket du vill att regeln ska gälla för WebDAV-begäranden. Om du exempelvis vill att regeln ska gälla för alla WebDAV-begäranden för ASP-filer anger du *.asp. Om du vill att regeln ska gälla för alla begäranden som gjorts för en specifik fil anger du filnamnet och dess tillägg, t.ex. Myfile.asp.

Alla användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för alla användare.

Angivna roller eller användargrupper

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för specifika Microsoft Windows-roller eller användargrupper.

OBS

Om du använder den här regeln måste alla medlemmar i angivna roller och grupper ha giltiga användarkonton och lösenord innan de kan autentiseras.

Angivna användare

Välj detta alternativ för att hantera innehållsåtkomst för ett specifikt användarkonto.

OBS

Om du använder det här alternativet måste alla angivna användare ha giltiga användarkonton och lösenord innan de kan autentiseras.

Läsbehörighet

Anger om användarna, grupperna eller rollerna har läsbehörighet.

Skrivbehörighet

Anger om användarna, grupperna eller rollerna har skrivbehörighet.

Källa

Anger om användarna, grupperna eller rollerna har åtkomst till källkoden för filerna som mappats till hanterare. ASP.NET *.aspx-sidor exempelvis kräver att användare eller grupper har åtkomst till Källa för att kunna redigera sidor med WebDAV.

Se även


Innehåll