Du använder dialogrutan Redigera gränser för webbplats för att konfigurera prestandainställningar för din webbplats baserat på bandbreddsanvändning och anslutningsbegränsningar. Om du t.ex. begränsar antingen bandbredden eller antalet anslutningar, eller båda dessa, för en webbplats med låg prioritet kan du låta andra webbplatser med högre prioritet hantera mer trafik. Du kan justera dessa inställningar som ändringar i nätverkstrafik och användning.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Begränsa bandbreddsanvändning (i byte)

Välj detta alternativ för att begränsa trafiken som tillåts på webbplatsen baserat på bandbreddsanvändning. Ange i motsvarande ruta ett värde (i byte) till vilket du vill begränsa trafiken på webbplatsen. Värdet måste vara ett heltal mellan 1024 och 4294967295 (obegränsat).

Anslutningstimeout (i sekunder)

Skriv in ett tal i rutan för att ange hur lång tid (i sekunder) en användare kan vara inaktiv innan webbservern kopplar ned anslutningen. Den här inställningen garanterar att alla anslutningar kopplas ned om HTTP-protokollet misslyckas med att stänga en anslutning.

Begränsa antalet anslutningar

Välj detta alternativ för att begränsa antalet anslutningar som tillåts på en webbplats. Ange i motsvarande ruta det antal anslutningar du vill sätta som gräns för webbplatsen. Värdet måste vara ett heltal mellan 0 och 4294967295 (obegränsat). Om du anger ett obegränsat värde minskar du administrationsbehovet om antalet anslutningar varierar mycket. Systemprestanda kan emellertid påverkas negativt om antalet anslutningar överskrider systemresurserna. Du kan stabilisera prestandan genom att begränsa antalet anslutningar till en webbplats.

Se även


Innehåll