Autentisering hjälper dig att bekräfta identiteten för användare som begär åtkomst till dina webbplatser. IIS stöder både autentiseringsmetoder baserade på anrop och på omdirigering till en inloggningssida. Anropsbaserade autentiseringsmetoder kräver att klienterna svarar korrekt på ett serverinitierat anrop. Autentiseringsmetoder baserade på omdirigering till en inloggningsida använder sig av omdirigering till en inloggningssida för att bekräfta användarens identitet. Du kan inte använda båda autentiseringsmetoderna samtidigt. IIS stöder även autentisering av klientcertifikat, vilket kräver att SSL (Secure Sockets Layer) konfigureras för webbplatsen.

Obs!

Som standard installeras endast anonym autentisering. Om du vill autentisera klienter med IIS måste du installera de autentiseringsfunktioner som du vill använda.

 StegInformation
Kryssruta

Läs en översikt om hur en autentiseringsstrategi installeras.

Overview of IIS Authentication Features.

Kryssruta

Installera olika typer av autentisering med guiden Lägg till rolltjänster från Serverhanteraren.

Installera IIS 7

Kryssruta

Använda IIS 7 för att konfigurera autentisering.

Konfigurera autentisering

Se även


Innehåll