Du använder dialogrutan Redigera inställningar för felsidor för att returnera ett standardfelmeddelande varje gång ett HTTP-fel inträffar som det inte finns någon fördefinierad felsida för.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Anpassade felsidor

Under Felmeddelanden väljer du detta alternativ för att endast ge svar med anpassade felsidor för både lokala begäranden och begäranden som görs från andra datorer.

Detaljinformation om fel

Under Felmeddelanden väljer du detta alternativ för att endast ge svar med detaljerade felmeddelanden för både lokala begäranden och begäranden som görs från andra datorer.

Varning

Detaljerade felmeddelanden kan eventuellt visa känslig serverinformation för klienten.

Detaljinformation om fel för lokala begäranden och anpassade felsidor för fjärrbegäranden

Under Felmeddelanden väljer du detta alternativ för att visa detaljerade felmeddelanden för lokala begäranden och anpassade felmeddelanden för begäranden som görs från andra datorer.

Sökväg

Under Standardsida anger du eller bläddrar du fram sökvägen till standardfelsidan. Värdet som du anger i fältet Sökväg ska vara något av följande, beroende på vad du väljer i den nedrullningsbara listan Typ av sökväg:

  • Om du väljer Fil anger du en fysisk sökväg.

  • Om du väljer Kör URL anger du en URL som är relativ till platsrotens URL.

  • Om du väljer Omdirigera anger du en URL.

Typ av sökväg

Under Standardsida väljer du något av följande alternativ i den nedrullningsbara listan Typ av sökväg:

  • Fil: Standardfelsidan har statiskt innehåll, t.ex. från en HTML-fil.

  • Kör URL: Standardfelsidan har dynamiskt innehåll, t.ex. från en ASP-fil.

  • Omdirigera: Standardfelsidan finns på en URL för omdirigering.

Se även


Innehåll