Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for feilsider for å returnere en standard feilmelding hver gang det oppstår en HTTP-feil som det ikke finnes en forhåndsdefinert feilside for.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Egendefinerte feilsider

Under Feilsvar velger du dette alternativet for å svare med bare egendefinerte feilsider for både lokale forespørsler og for forespørsler som er gjort fra andre datamaskiner.

Detaljerte feil

Under Feilsvar velger du dette alternativet for å svare bare med detaljerte feil for både lokale forespørsler og for forespørsler som er gjort fra andre datamaskiner.

Forsiktig!

Detaljerte feilmeldinger kan vise sensitiv serverinformasjon til klienten.

Detaljerte feil for lokale forespørsler og egendefinerte feilsider for eksterne forespørsler

Under Feilsvar velger du dette alternativet for å vise detaljerte feil for lokale forespørsler og egendefinerte feil for forespørsler som er gjort fra andre datamaskiner.

Bane

Under Standardside skriver du inn eller blar til banen for standardfeilsiden. Avhengig av alternativet du velger fra rullegardinlisten Banetype, bør verdien du skriver inn i Bane-feltet, være én av følgende:

  • Hvis du velger Fil, angir du en fysisk bane.

  • Hvis du velger Kjør URL-adresse, angir du en URL-adresse som er relativ til områdets rot-URL-adresse.

  • Hvis du velger Omadresser, skriver du inn en URL-adresse.

Banetype

Under Standardside velger du ett av følgende alternativer fra rullegardinlisten Banetype:

  • Fil: Standardfeilen er statisk innhold, for eksempel fra en HTML-fil.

  • Kjør URL-adresse: Standardfeilen er dynamisk innhold, for eksempel fra en ASP-fil.

  • Omadresser: Standardfeilen finnes i en omadresserings-URL-adresse.

Se også


Innholdsfortegnelse