Bruk dialogboksen Koble til som til å velge metoden som IIS bruker til å gi tilgang til innhold fra den fysiske banen som ble angitt for området, applikasjonen eller den virtuelle mappen. Den fysiske banen kan være en bane til en mappe på den lokale datamaskinen eller til en mappe eller delt ressurs på en ekstern datamaskin.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Bestemt bruker

Velg dette alternativet for å angi legitimasjonsbeskrivelser for en bestemt brukerkonto som har tilgang til den fysiske banen.

Angi

Åpner dialogboksen Angi legitimasjon, der du kan skrive inn brukernavnet og passordet for brukerkontoen som har tilgang til den fysiske banen. Denne brukeren skal brukes til å få tilgang til alt innholdet i den angitte fysiske banen. Denne knappen er bare tilgjengelig når du velger alternativet Bestemt bruker i dialogboksen Koble til som.

Programbruker (direktegodkjenning)

Velg dette alternativet hvis du vil bruke direktegodkjenning. Med dette alternativet bruker IIS legitimasjonsbeskrivelsene til brukeren som sender forespørselen, til å få tilgang til den fysiske banen.

Når det gjelder anonyme forespørsler, bruker IIS identiteten som er konfigurert for den anonyme godkjenningen, til å få tilgang til den fysiske banen. Som standard bygges denne identiteten inn i IUSR-kontoen.

For godkjente forespørsler bruker IIS det godkjente settet med legitimasjonsbeskrivelser fra brukeren som sender forespørselen, til å få tilgang til den fysiske banen. Sørg for at identiteten for applikasjonsutvalget som betjener denne applikasjonen, har lesetilgang til den fysiske banen. På den måten kan den godkjente brukeren få tilgang til innholdet i den fysiske banen.

Se også


Innholdsfortegnelse