Bruk dialogboksen Tillat filtype eller Avslå filtype til å legge til en filtype i listen over filtyper som modulen for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Filtype

Angir filtypen som tjenesten for forespørselsfiltrering skal tillate eller avslå tilgang for.

Se også


Innholdsfortegnelse