Denne feilmeldingen angir at servernavnet du angav, ikke stemmer med navnet som vises på serversertifikatet.

Dette kan du ha forårsaket ved å angi IP-adressen for den sikre serveren når DNS- eller NETBIOS-navnet vistes på serversertifikatet. Hvis det skjer, kan det virke som om du på ondsinnet måte har blitt omadressert til en annen server enn serveren du hadde tenkt å koble deg til.

Hvis du vil unngå denne feilmeldingen i fremtiden, kobler du til serveren ved å angi adressen som vises på sertifikatet til den sikre serveren.


Innholdsfortegnelse