Bruk dialogboksene Standarder til å redigere standardverdiene for egenskaper som har standardverdier, for eksempel resirkuleringsinnstillinger for applikasjonsutvalg, grenser for områder og applikasjonsutvalget en applikasjon kjører i. Dialogboksene Standarder inneholder ikke egenskaper som som regel er unike, for eksempel områdebindinger eller den fysiske banen til et område, en applikasjon og innholdet i en virtuell mappe.

Hvert av de følgende objektene i IIS har en dialogboks kalt Standard, der du kan redigere standardverdier for alle objekter av samme type:

  • Applikasjonsutvalg

  • Område

  • Applikasjon

  • Virtuelle mapper

Når du endrer standardverdien for en egenskap, vil alle objekter av samme type få den nye verdien når:

  • Du oppretter et nytt objekt av samme type.

  • Et eksisterende objekt ikke allerede har en angitt verdi som ikke er standardverdien for egenskapen.

    Obs!  

    Hvis du må endre verdien for et bestemt område eller en bestemt applikasjon, bruker du dialogboksen Avanserte innstillinger.

Hvis du vil ha informasjon om en bestemt egenskap, merker du egenskapen i dialogboksen Standarder og viser informasjonen som vises i ruten for egenskapsbeskrivelser nedenfor tabellen med egenskaper. Du kan gjøre ruten for egenskapsbeskrivelser større ved å klikke linjen mellom egenskapstabellen og ruten for egenskapsbeskrivelser og dra den oppover. Du kan også endre størrelse på hele dialogboksen Standarder slik at du kan se flere egenskaper samtidig.

Se også


Innholdsfortegnelse