Bruk funksjonssiden Sider og kontroller til å konfigurere innstillingene for ASP.NET-sidene og -kontrollene. Disse innstillingene styrer hvordan ASP.NET-sider fungerer, angir hvordan ASP.NET-sider og -kontroller skal kompileres på serveren, definerer navneområdene som inkluderes for hver side og definerer innstillinger for øktstatus og valideringstjenester.

Bruk Vis-listen til å velge ett av følgende alternativer, som angir hvordan innstillingene vises: Egendefinerte navn, Konfigurasjonsnavn eller Begge navn.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Buffer [buffer]

Inneholder en verdi (sann eller usann) som definerer om ASPX-sider og ASCX-kontroller skal bruke svarbufring. Standardinnstillingen er True.

Hoveddokumentfil [masterPageFile]

Viser banen til hoveddokumentet i relasjon til den lokale konfigurasjonsfilen.

Stilarktema [styleSheetTheme]

Inneholder navnet på mappen med det navngitte temaet som skal brukes til å implementere temaet før kontrolldeklarasjonene. Dette skiller seg fra temaattributtet, som definerer hvilket tema som skal implementeres etter kontrolldeklarasjonene.

Tema [theme]

Inneholder navnet på temaet som brukes på sidene som ligger innenfor konfigurasjonsfilens dekningsområde. Det angitte temaet må eksistere som enten en applikasjon eller et globalt tema. Hvis temaet ikke eksisterer, vil det oppstå et HttpException-unntak.

Aktiver godkjent visningsstatus [enableViewStateMAC]

Inneholder en verdi (sann eller usann) som definerer om ASP.NET skal kjøre en meldingsgodkjenningskode (MAC) på sidens visningsstatus når siden kommer tilbake fra klienten. Standardinnstillingen er True.

Aktiver visningsstatus [enableViewState]

Inneholder en verdi (sann eller usann) som definerer visningsstatus som aktivert, deaktivert eller skrivebeskyttet. Standardinnstillingen er True.

Maksimal lengde for sidestatusvisning [maxPageStateFieldLength]

Viser det største antallet tegn som ett enkelt visningsstatusfelt kan inneholde.

Grunntype for sider [pageBaseType]

Viser hvilken grunntype som skal brukes når det bare finnes frittstående sider. Denne innstillingen overstyres av attributtet inherits i en frittstående fil.

Grunntype for brukerkontroller [userControlBaseType]

Angir en bakkodeklasse som brukerkontrollene arver som standard.

Kompileringsmodus [compilationMode]

Viser om en ASP.NET-side eller -kontroll skal kompileres ved kjøring.

Navneområder [namespaces]

Definerer en samling av importdirektiver som skal brukes under forhåndskompilering av samlinger.

Aktiver øktstatus [enableSessionState]

Inneholder en verdi (sann eller usann) som definerer om øktstatus er aktivert, deaktivert eller skrivebeskyttet. Standardinnstillingen er True.

Valider forespørsel [validateRequest]

Inneholder en verdi (sann eller usann) som avgjør om ASP.NET skal undersøke om inndata fra webleseren inneholder farlige verdier. Standardinnstillingen er True.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Registrer kontroller

Åpner funksjonssiden Kontroller, der du kan legge til og redigere egendefinerte kontroller.

Se også


Innholdsfortegnelse