Bruk CGI-egenskapssiden til å konfigurere CGI-applikasjoner (Common Gateway Interface) på webserveren. Du kan angi tidsavbruddsverdien for CGI for et CGI-skript, isolere et CGI-program i en egen konsoll, eller konfigurere et CGI-program til å kjøre på systemnivå eller brukernivå.

Bruk Vis-listen til å velge ett av følgende alternativer, som angir hvordan innstillingene vises: Egendefinerte navn, Konfigurasjonsnavn eller Begge navn.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Tidsavbrudd (tt:mm:ss) [timeout]

Angir tidsavbruddet (i sekunder) for CGI-programmer. Standardverdien er 15 minutter (00:15:00).

Bruk ny konsoll for hver aktivering [createCGIWithNewConsole]

Angir om et CGI-program kjøres i en egen konsoll. Hvis verdien settes til True, oppretter hver CGI-applikasjon en ny konsoll når applikasjonen startes. Standardverdien er False.

Representer bruker [createProcessAsUser]

Angir om en CGI-prosess opprettes i systemkonteksten eller i konteksten til brukeren som sender forespørselen. Standardverdien er True.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse