Bruk siden Avslå URL-sekvenser til å opprette en liste over URL-sekvenser som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for. Du kan for eksempel angi "admin/config.xml" som en URL-sekvens. Dermed blir forespørsler til http://contoso.com/application/admin/config.xml avslått.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Avslå URL-sekvens

Viser URL-sekvensen som modulen for forespørselsfiltrering skal avslå tilgang for.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Tillat URL-adresse

Åpner dialogboksen Legg alltid til tillatt URL-adresse, der du kan legge til en URL-adresse i listen over tillatte URL-adresser.

Avslå sekvens

Åpner dialogboksen Legg til avslagssekvens, der du kan legge til en sekvens i listen over avslåtte sekvenser.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige elementer, kan du se Siden Forespørselsfiltrering.

Se også


Innholdsfortegnelse