Du kan bruke dialogboksen Legg til redigeringsregel eller Rediger redigeringsregel til å definere regler for tilgang til innhold.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Alt innhold

Velg dette alternativet hvis du vil bruke redigeringsregelen på alt innhold.

Angitt innhold

Velg dette alternativet hvis du bare vil bruke redigeringsregelen på innhold som samsvarer med regelen. Skriv inn filtypen eller filnavnet med en filtype som du vil at regelen skal gjelde for, for WebDAV-forespørsler. Hvis du for eksempel vil at regelen skal gjelde for alle WebDAV-forespørsler om ASP-filer, skriver du inn *.asp. Hvis du vil at regelen skal brukes på alle forespørsler om en bestemt fil, angir du filnavnet og filtypen for filen, for eksempel Minfil.asp.

Alle brukere

Velg dette alternativet hvis du vil behandle tilgang til innhold for alle brukere.

Angitte roller eller brukergrupper

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for bestemte roller eller brukergrupper for Microsoft Windows.

Obs!  

Hvis du bruker denne regelen, må alle medlemmer av de angitte rollene og gruppene ha gyldige brukerkontoer og passord før de kan godkjennes.

Angitte brukere

Velg dette alternativet for å behandle tilgang til innhold for en bestemt brukerkonto.

Obs!  

Hvis du bruker dette alternativet, må alle angitte brukere ha gyldige brukerkontoer og passord før de kan godkjennes.

Lese

Angir om brukerne, gruppene eller rollene har lesetilgang.

Skrive

Angir om brukerne, gruppene eller rollene har skrivetilgang.

Kilde

Angir om brukerne, gruppene eller rollene har tilgang til kildekoden for filer som er tilordnet behandlingsprogrammer. ASPX-sider for ASP.NET krever for eksempel at brukere og grupper må ha Kilde-tilgang for å kunne redigere sider ved å bruke WebDAV.

Se også


Innholdsfortegnelse