Bruk funksjonssiden Applikasjoner til å administrere listen over applikasjoner på et område.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer. Søk i listen ved å skrive inn søkevilkår i Filtrer-boksen, utvid Søk-listen for å velge feltet du vil søke fra, og klikk deretter Søk eller trykk ENTER. Klikk Vis alle for å fjerne filtervilkårene.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Virtuell bane

Viser den virtuelle banen brukt i en URL-adresse for å få tilgang til applikasjonen.

Fysisk bane

Viser den fysiske banen til mappen med applikasjonens innhold.

Område

Viser området som applikasjonen hører til.

Applikasjonsutvalg

Viser applikasjonsutvalget som applikasjonen kjører i.

Elementer i handlingsruten

Tabellen nedenfor beskriver handlingene som er tilgjengelige når du er koblet til en server.

Når du er koblet til et område og velger en applikasjon på Applikasjoner-siden, er Bla gjennom og Vis virtuelle mapper de tilgjengelige handlingene.

ElementnavnBeskrivelse

Legg til applikasjon

Åpner dialogboksen Legg til applikasjon, der du kan legge til en applikasjon.

Angi applikasjonsstandarder

Åpner dialogboksen Applikasjonsstandarder, der du kan konfigurere standardinnstillinger som gjelder for alle applikasjoner.

Endre applikasjonsutvalg

Åpner dialogboksen Velg applikasjonsutvalg, der du kan endre applikasjonsutvalget som den valgte applikasjonen hører til. Denne handlingen er den eneste tilgjengelige handlingen på Applikasjoner-siden som vises når du viser applikasjoner i et applikasjonsutvalg. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på Applikasjoner-siden som vises når du viser applikasjoner på et område.

Utforsk

Åpner den fysiske mappen (i Windows Utforsker) som er tilordnet til den valgte virtuelle rotmappen for den valgte applikasjonen.

Rediger tillatelser

Åpner dialogboksen Windows-egenskaper for den fysiske mappen som er tilordnet til den valgte virtuelle rotmappen for den valgte applikasjonen.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Bla gjennom

Åpner den valgte applikasjonen i en webleser.

Grunnleggende innstillinger

Åpner dialogboksen Rediger applikasjon, der du kan redigere innstillingene som ble angitt når den valgte applikasjonen ble opprettet.

Avanserte innstillinger

Åpner dialogboksen Avanserte innstillinger, der du kan konfigurere avanserte innstillinger for den valgte applikasjonen.

Vis virtuelle mapper

Åpner funksjonssiden Virtuelle mapper, der du kan vise de virtuelle mappene som hører til den valgte applikasjonen.

Se også


Innholdsfortegnelse