Bruk funksjonssiden ISAPI-filtre til å administrere en liste over DLL-filer som endrer eller forbedrer funksjonaliteten i IIS. Et ISAPI-filter kan for eksempel styre hvilke filer som tilordnes til en URL-adresse, endre svaret som sendes fra serveren eller utføre andre handlinger for å endre serverens funksjonalitet.

Obs!  

ISAPI-filtre og -tillegg erstattes av APIen for de nye IIS-modulene. Hvis du vil ha mer informasjon om API for IIS-modulene, kan du se HTTP-moduler med integrert kode (siden kan være på engelsk).

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på ISAPI-filtret.

Kjørbar fil

Viser banen til DLL-filen for ISAPI-filteret, for eksempel %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til ISAPI-filter, der du kan legge til et ISAPI-filter.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger ISAPI-filter, der du kan redigere det valgte ISAPI-filtret.

Gi nytt navn

Aktiverer Navn-feltet for det valgte ISAPI-filtret slik at du kan gi nytt navn til det.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Obs!  

Hvis du fjerner et ISAPI-filter på servernivået, må du starte WWW-tjenesten (W3SVC) på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Tilbake til arvet

Setter funksjonen tilbake til arvede innstillinger fra den overordnede konfigurasjonen. Dermed slettes innstillingene for lokal konfigurasjon, inkludert elementer fra listen, for denne funksjonen. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på servernivået.

Vis sortert liste

Viser listen sortert etter konfigurasjon. Når du velger det sorterte listeformatet, kan du bare flytte elementer opp og ned i listen. Andre handlinger i Handlinger-ruten vises ikke før du velger det usorterte listeformatet.

Flytt opp

Flytter et valgt element opp i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Flytt ned

Flytter et valgt element ned i listen. Denne handlingen er tilgjengelig bare når du viser elementer i det sorterte listeformatet.

Obs!  

Når elementer i listen sorteres på nytt på et underordnet nivå, arver ikke det underordnede nivået lenger innstillingene fra det overordnede nivået (inkludert eventuelle elementer som legges til eller fjernes fra listen på det overordnede nivået) etter at listen sorteres på nytt. Hvis du vil arve innstillinger fra et overordnet nivå, må du stille tilbake alle endringene på det underordnede nivået ved hjelp av handlingen Tilbake til arvet i Handlinger-ruten.

Vis usortert liste

Viser listen i et usortert format. Når du velger det usorterte listeformatet, kan du sortere og gruppere elementer i listen, og du kan utføre handlinger i Handlinger-ruten.

Se også


Innholdsfortegnelse