IIS 7.5 er Web Server (IIS)-rollen i Windows Server® 2008 R2 og webserveren i Windows® 7. Ved hjelp av administrasjonsverktøyene i IIS, for eksempel IIS Manager, kan du konfigurere innstillinger for webservere, områder og applikasjoner.

I denne delen


Innholdsfortegnelse