Bruk funksjonssiden SMTP-e-post til å konfigurere levering av e-post fra applikasjoner som bruker APIen System.Net.Mail. Du kan konfigurere e-postadressen til avsenderen på utgående e-post, og bestemme om du vil levere e-post umiddelbart til en elektronisk SMTP-server eller lagre e-post på disk der den kan hentes for senere levering.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

E-postadresse

Setter e-postadressen som e-postmeldinger sendes fra.

Lever e-post til SMTP-server

Konfigurerer System.Net.Mail til å levere e-postmeldinger til en SMTP-server med en gang.

SMTP-server

Definerer det unike navnet på SMTP-serveren.

Bruk localhost

Setter navnet på SMTP-serveren til LocalHost. Hvis du setter navnet til LocalHost, betyr det at System.Net.Mail sender e-post til SMTP-serveren på den lokale datamaskinen.

Port

Angir TCP-porten som System.Net.Mail vil bruke ved forsøk på å koble til mål-SMTP-serveren. Port 25 er TCP-porten som er SMTP-standard, og er standardinnstillingen og den anbefalte innstillingen.

Godkjenningsinnstillinger

Angir godkjenningsmodusen og legitimasjon hvis SMTP-serveren krever disse.

Ikke obligatorisk

Krever ikke brukernavn eller passord fra brukeren for å koble til SMTP-serveren.

Windows

Bruker program-IDen. Bruk dette alternativet hvis du konfigurerer en smart vert for å bruke relé for meldinger i nettverket, eller hvis du konfigurerer en server til å motta e-post fra interne områder, for eksempel et firmaintranett.

Angi legitimasjon

Krever et gyldig brukernavn og et passord. Legitimasjon sendes som klartekst over nettverket. Hvis du vil angi legitimasjon, klikker du Angi. Du må angi det gyldige brukernavnet i Brukernavn-tekstboksen, og det gyldige passordet i Passord-tekstboksen. Skriv inn passordet på nytt i Bekreft passord-tekstboksen, og klikk deretter OK.

Lagre e-post i hentemappe

Konfigurerer System.Net.Mail til å lagre e-postmeldinger på en filplassering på disk for senere levering av et program, for eksempel et ASP.NET-program, eller av en bruker, for eksempel en administrator.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse