Bruk funksjonen .NET-feilsider til å konfigurere HTTP-feilmeldingssvar som skal returneres når det oppstår feil. Du kan opprette egendefinerte feilmeldingssider eller detaljerte feilmeldinger som inneholder feilsøkingsinformasjon.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Grupper etter

Bruk denne rullegardinlisten til å sortere feilmeldingssidene etter Ingen gruppering eller Oppføringstype. Dette gjør det enklere å finne bestemte feilmeldingssider, for eksempel sider med oppføringstypen Lokal.

Statuskode

Viser statuskoden for .NET-feilsiden.

Omadressering

Viser URL-adressen for .NET-feilsiden som brukeren omdirigeres til når det oppstår en feil.

Oppføringstype

Viser oppføringstypen for .NET-feilsiden.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til egendefinert feilmeldingsside, der du kan konfigurere en feilmeldingsside. Angi statuskoden og URL-adressen som brukeren skal omdirigeres til når det oppstår en feil.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger egendefinert feilmeldingsside, der du kan endre URL-adressen for den valgte feilmeldingssiden. Du kan endre statuskoden ved å bruke alternativet Endre statuskode i Handlinger-ruten.

Rediger funksjonsinnstillinger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for feilmeldingssider, der du kan konfigurere modusen og standardsideegenskapene for alle feilmeldingssidene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dialogboksen for redigering av innstillinger for ASP.NET-feilsider.

Endre statuskode

Brukes til å endre statuskoden for den valgte feilmeldingssiden.

Fjern

Fjerner den valgte feilmeldingssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse