Bruk funksjonssiden FTP-logging til å konfigurere loggfunksjoner på server- eller områdenivået, og til å konfigurere innstillinger for logging.

UI-elementliste

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

Elementnavn Beskrivelse

Én loggfil per

Angir om det skal brukes én loggfil for hele FTP-serveren eller én loggfil per område. Alternativene er følgende:

Server - Angir at du bruker én loggfil for hele FTP-serveren.

Område - Angir at du bruker separate loggfiler for hvert FTP-område.

Obs!  

Det kan være nyttig å bruke én loggfil for hele serveren når du bruker verktøy for logganalysering, men dette kan gi større loggfiler som kan begynne å påvirke den totale ytelsen til FTP-serveren.

Velg W3C-felt

Viser dialogboksen Informasjon til logg.

Obs!  

Denne versjonen av FTP-serveren støtter bare utvidet W3C-loggfilformat.

Mappe

Angir grunnmappen for lagring av loggfiler.

Obs!  

Når du bruker én loggfil per område, blir tjenestenavnet og den unike IDen for området føyd til grunnmappen. De følgende identifikatorene kan for eksempel bli føyd til: FTPSVC1 eller FTPSVC2.

Koding

Angir filkodingen for loggfiler. Alternativene er følgende:

UTF8 - Aktiverer tegn med både én og flere byte i én streng.

ANSI - Aktiverer bare tegn med én byte i en streng.

Obs!  

Du kan bruke UTF8-kodede loggfiler til å lese tekstbaserte oppføringer på et annet språk enn engelsk. Hvis FTP-serveren betjener URL-adresser på et annet språk enn det som støttes av serverens standardkodeside, bør du i tillegg aktivere UTF-8-koding for logginnhold.

Plan

Angir opprettelse av nye loggfiler som er basert på et fast tidsintervall. Alternativene er følgende:

  • Hver time: En ny loggfil opprettes hver time.

  • Daglig: En ny loggfil opprettes hver dag.

  • Ukentlig: En ny loggfil opprettes hver uke.

  • Månedlig: En ny loggfil opprettes én gang i måneden.

Maksimal filstørrelse (i byte)

Angir om nye loggfiler skal opprettes når filstørrelsen overstiger den maksimale filstørrelsen som er angitt i boksen Maksimal filstørrelse.

Ikke opprett nye loggfiler

Angir at du bruker den gjeldende loggfilen uten å opprette en ny. Hvis du velger dette alternativet, angir du at størrelsen på den gjeldende loggfilen skal være ubegrenset.

Obs!  

Det kan være nyttig å bruke én loggfil for området når du bruker verktøy for logganalysering, men dette kan gi større loggfiler som kan begynne å påvirke den totale ytelsen til FTP-serveren.

Bruk lokaltid for å navngi fil og starte ny logg

Angir rotering av loggfilene som er basert på den lokale tidssonen (hvis alternativet Plan brukes) i stedet for UTC (Coordinated Universal Time). Loggfiler blir som standard byttet om ved midnatt UTC i stedet for midnatt lokal tid.

Elementer i handlingsruten

Elementnavn Beskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Deaktiver

Deaktiverer funksjonen.

Vis logger

Åpner loggfilmappen.


Innholdsfortegnelse