Bruk veiviseren .NET-brukerroller til å angi roller for en ny bruker. Velg rolle for brukeren, og klikk deretter Fullfør. Hvis du vil redigere brukerinformasjonen på den foregående siden i veiviseren, klikker du Forrige.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Brukere

Angir brukernavn som kan tilordne roller.

Roller

Viser en liste over tilgjengelige roller fra standardleverandøren. Du kan knytte ett enkelt brukernavn til flere roller.

Se også


Innholdsfortegnelse