Bruk veivisersiden Angi legitimasjon til å angi legitimasjon for å koble til en server, et område eller en applikasjon ved hjelp av IIS Manager. Legitimasjonen som er angitt på denne siden, kan være enten Windows-brukerkontoer eller IIS Manager-brukerkontoer.

Hvis du får en feilmelding når du forsøker å koble til serveren, ser du etter følgende mulige feil:

  • Du skrev inn en ugyldig verdi, for eksempel servernavnet eller brukeropplysningene.

  • Webserveren du kobler til, kjører ikke IIS. Du kan ikke bruke IIS Manager i IIS til å koble til en webserver som kjører en tidligere versjon av IIS.

  • Behandlingstjenesten er ikke startet på webserveren.

  • En brannmurregel hindrer tilkoblingen.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Brukernavn

Skriv inn brukernavnet for en konto som har tillatelse til å koble til serveren, området eller applikasjonen.

Obs!  

Bare serveradministratorer kan koble til en server ved hjelp av IIS Manager.

Passord

Skriv inn passordet som er knyttet til brukernavnet.

Se også


Innholdsfortegnelse