Bruk funksjonssiden Komprimering til å oppnå raskere overføringstider mellom IIS og komprimeringsaktiverte lesere. Komprimering er nyttig hvis området bruker mye båndbredde, eller hvis du vil behandle båndbredde mer effektivt. Komprimering kan forbedre ytelsen hvis nettverksbåndbredden er begrenset slik den er, for eksempel med mobiltelefonklienter. Komprimering hjelper også med å forbedre ytelsen i et datasentermiljø.

IIS inneholder følgende komprimeringsalternativer:

  • Bare statiske filer

  • Bare dynamiske programsvar

  • Både statiske filer og dynamiske programsvar

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver komprimering av statisk innhold

Konfigurerer IIS til å komprimere statisk innhold.

Obs!  

I motsetning til dynamiske svar kan komprimerte statiske svar bufres på disk på tvers av flere forespørsler uten å degradere CPU-ressurser. Ved den neste forespørselen kan en komprimert fil hentes fra disk, noe som forbedrer ytelsen fordi CPUen ikke må komprimere filen på nytt.

Aktiver komprimering av dynamisk innhold

Konfigurerer IIS til å komprimere dynamisk innhold.

Obs!  

Komprimering av dynamiske programsvar kan påvirke CPU-ressurser fordi IIS ikke bufrer komprimerte versjoner av dynamiske utdata. Hvis komprimering aktiveres for dynamiske svar, og IIS mottar en forespørsel etter en ressurs som inneholder dynamisk innhold, er svarer som IIS sender nylig komprimert hver gang det kommer en forespørsel. Siden dynamisk komprimering bruker svært mye CPU-tid og minneressurser, må du bare bruke det på servere som har klienter med trege nettverkstilkoblinger, men som kan avstå CPU-tid.

Bare komprimer filer som er større enn (i byte)

Definerer den minste filstørrelsen du vil at IIS skal komprimere. Standardstørrelsen er 256 byte.

Obs!  

Dette alternativet er tilgjengelig bare på servernivået.

Buffermappe

Definerer banen til en lokal mappe der en statisk fil er bufret etter at den ble komprimert, enten til den utløper eller til innholdet endres. Av sikkerhetsgrunner må denne midlertidige mappen være på en lokal stasjon på en NTFS-formatert partisjon. Mappen kan ikke komprimeres, og må ikke deles.

Obs!  

Denne boksen er tilgjengelig bare på servernivået.

Per diskplassgrense for applikasjonsutvalg (i MB)

Angir den største mengden med plass i MB du vil at IIS skal bruke ved komprimering av statisk innhold. Når denne innstillingen er definert, tømmer IIS automatisk den midlertidige mappen når den angitte grensen er nådd. Standardgrensen er 100 MB per programutvalg.

Obs!  

Dette alternativet er tilgjengelig bare på servernivået.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse