Bruk dialogboksen Avansert SSL-policy til å tilpasse de enkelte datakrypteringskravene for kontroll- og datakanalen mellom FTP-serveren og klientene.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Kontrollkanal: tillat

Angir at datakryptering er tillatt for kontrollkanalen. Dette alternativet gjør at klienten kan velge om SSL skal brukes for kontrollkanalen.

Kontrollkanal: krev

Angir at datakryptering kreves for kontrollkanalen. Dette alternativet gjør at alle klienter bruker SSL for all aktivitet på kontrollkanalen.

Kontrollkanal: krev bare for legitimasjon

Angir at datakryptering bare kreves for kontrollkanalen når brukerlegitimasjon blir sendt.

Obs!  

Hvis du velger dette alternativet, bruker alle klienter SSL for kontrollkanalen når brukerlegitimasjon blir sendt. Deretter kan klienten velge om SSL fortsatt skal brukes for kontrollkanalen.

Datakanal: tillat

Angir at datakryptering er tillatt for datakanalen. Dette alternativet gjør at klienten kan velge om SSL skal brukes for datakanalen.

Datakanal: krev

Angir at datakryptering kreves for datakanalen. Dette alternativet gjør at alle klienter bruker SSL for all aktivitet på datakanalen.

Datakanal: avslå

Angir at datakryptering avslås for datakanalen. Dette alternativet brukes til uttrykkelig å avslå bruk av SSL for all aktivitet på datakanalen.

Se også


Innholdsfortegnelse