Denne meldingen angir at det kan være et problem med sertifikatet som er utstedt til serveren du er koblet til. Sertifikatet er kanskje ikke klarert, eller det kan ha løpt ut eller være opphevet. Hvis det er tilfelle, må du løse disse problemene før du kan koble til serveren.

Denne meldingen kan også vises hvis du kobler til serveren ved hjelp av et navn som ikke vises på serverens sertifikat. Hvis det er tilfelle, kan det virke som om du på ondsinnet måte har blitt omadressert til en annen server enn serveren du hadde tenkt å koble deg til. Du får sjansen til å koble til, men du bør se gjennom sertifikatet for å finne ut om du vil koble til serveren eller ikke.

Denne meldingen kan også vises på grunn av en kombinasjon av feil, som er listet opp ovenfor. Hvis dette skjer, bruker du koblingen Vis detaljer til å undersøke detaljene i problemet, og på bakgrunn av dette velger du hvilken handling som skal utføres.


Innholdsfortegnelse