Bruk dialogboksene Legg til ISAPI-filter og Rediger ISAPI-filter til å legge til eller redigere en DLL-fil som endrer eller forbedrer funksjonaliteten i IIS.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Filternavn

Skriv inn navnet på ISAPI-filteret.

Kjørbar fil

Skriv inn banen til ISAPI-filterets DLL-fil. For eksempel %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Se også


Innholdsfortegnelse