Bruk funksjonssiden Mappevisning til å endre innholdsinnstillingene for visning av en mappe på webserveren. Når du konfigurerer mappevisning for en mappe, vil alle undermappene i den få de samme innstillingene med mindre du overstyrer dem på et lavere nivå.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Klokkeslett

Velg dette alternativet for å vise tidspunktet når hver fil i en mappevisning sist ble endret.

Størrelse

Velg dette alternativet for å vise størrelsen på hver fil i en mappevisning.

Filtype

Velg dette alternativet for å vise filtypen for hver fil i en mappevisning.

Dato

Velg dette alternativet for å vise datoen når hver fil i en mappevisning sist ble endret.

Langt datoformat

Velg dette alternativet for å vise datoen, i utvidet format, når hver fil i en mappevisning sist ble endret.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Bruk

Lagrer endringene du har gjort på funksjonssiden.

Avbryt

Avbryter endringene du har gjort på funksjonssiden.

Aktiver

Aktiverer funksjonen Mappevisning. Når funksjonen Standarddokument er deaktivert, men funksjonen Mappevisning er aktivert, mottar klientlesere en mappevisning i stedet for feilen 403 - Ingen tilgang. Når både funksjonen Standarddokument og Mappevisning er aktivert, returnerer IIS et standarddokument, hvis det finnes, eller en mappevisning, hvis et standarddokument ikke finnes.

Deaktiver

Deaktiverer funksjonen Mappevisning. Når funksjonen Standarddokument og Mappevisning er deaktivert, mottar klientlesere feilen 403 - Ingen tilgang.

Se også


Innholdsfortegnelse