Bruk dialogboksene Legg til applikasjon og Rediger applikasjon til å legge til en applikasjon på et område eller redigere en eksisterende applikasjon. En applikasjon er en gruppe filer som leverer innhold eller formidler tjenester ved hjelp av protokoller, for eksempel HTTP. I tillegg til å høre til et område, hører en applikasjon til et applikasjonsutvalg, og dette utvalget isolerer applikasjonen fra andre applikasjoner i utvalget på serveren. Når du oppretter en applikasjon i IIS, blir navnet på applikasjonens bane en del av URL-adressen til området. Du angir en mappe som applikasjonsroten eller startpunktet for applikasjonen, og konfigurerer egenskapene som gjelder for den applikasjonen.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Områdenavn

Viser navnet på området som skal inneholde applikasjonen.

Bane

Viser applikasjonens bane. Hvis du oppretter en applikasjon på områdenivået, viser denne boksen /. Hvis du oppretter en applikasjon i en annen applikasjon, viser denne boksen banen til den eksiterende applikasjonen som inneholder den nye, for eksempel /minApp.

Alias

Skriv inn et navn som klienter kan bruke for å få tilgang til innhold fra en webleser. Hvis områdeadressen for eksempel er http://www.contoso.com, og du oppretter en applikasjon for dette området, kalt /markedsføring, kan brukere få tilgang til den applikasjonen fra webleseren sin ved å skrive inn http://www.contoso.com/markedsføring.

Applikasjonsutvalg

Viser det valgte applikasjonsutvalget for applikasjonen.

Velg

Åpner dialogboksen Velg applikasjonsutvalg, der du kan velge applikasjonsutvalget som applikasjonen skal kjøre i.

Fysisk bane

Skriv inn eller bla deg frem til den fysiske banen der innholdet i applikasjonen er lagret. Innholdet kan ligge på den lokale datamaskinen eller komme fra en ekstern ressurs. Hvis innholdet er lagret på den lokale datamaskinen, angir du den fysiske banen, for eksempel C:\Innhold. Hvis innholdet er lagret på en ekstern delt ressurs, skriver du inn UNC-banen, for eksempel \\Server\Delt ressurs. Alternativt kan du klikke Koble til som for å angi påloggingsinformasjon for en konto som har tillatelse til å åpne innhold i den fysiske banen.

Åpner dialogboksen Bla gjennom etter mappe, der du kan velge den fysiske plasseringen for applikasjonsinnholdet.

Koble til som

Åpner dialogboksen Koble til som, der du kan velge hvordan du kobler til banen som du angav i Fysisk bane-boksen. Som standard er Applikasjonsbruker (direktegodkjenning) valgt.

Testinnstillinger

Åpner dialogboksen Testinnstillinger, der du kan vise en liste over testresultater for å vurdere om baneinnstillingene er gyldige.

Se også


Innholdsfortegnelse