Bruk dialogboksene Legg til FastCGI-applikasjon og Rediger FastCGI-applikasjon til å legge til eller redigere generelle egenskaper og behandlingsegenskaper for en applikasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om FastCGI-applikasjoner, kan du se Siden FastCGI-innstillinger.

Elementliste for brukergrensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Fullstendig bane

Angir den fysiske banen til prosessens kjørbare fil som skal brukes i FastCGI-applikasjonsutvalget.

Klikk for å finne den fysiske plasseringen til den kjørbare filen for FastCGI-prosessen.

Argumenter

Angir kommandolinjeargumentene som sendes til FastCGI-prosessen. Disse argumentene kan brukes til unik identifisering av et FastCGI-prosessutvalg i tilfeller der det finnes flere FastCGI-prosessutvalg for én enkelt kjørbar fil for prosess.

EnvironmentVariables

Angir samlingen av miljøvariabler som skal angis for det kjørbare programmet for prosessen. Denne egenskapen er valgfri. Klikk Bla gjennom-knappen () for å åpne Samlingsredigering - EnvironmentVariables, der du kan legge til og fjerne medlemmer og definere egenskapsverdier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpesiden for brukergrensesnittet i Dialogboks for redigering av miljøvariabler.

InstanceMaxRequests

Styrer virkemåten til FastCGI-prosessresirkulering. Angir hvor mange forespørsler en FastCGI-applikasjon kan behandle før prosessen resirkuleres. Standardverdien er 200.

MaxInstances

Angir hvor mange FastCGI-prosesser som skal være tillatt i applikasjonens prosessutvalg for den valgte FastCGI-applikasjonen. Dette antallet representerer også maksimalt antall samtidige forespørsler som FastCGI-applikasjonen kan behandle. Standardverdien er 4.

Hvis du angir 0 for egenskapen MaxInstances, kan IIS automatisk velge optimalt antall FastCGI-prosesser for det gjeldende kjøringsmiljøet. Dette gjelder bare for Windows® 7 og Windows Server® 2008 R2.

ActivityTimeout

Angir hvor lenge en FastCGI-prosess for applikasjonen kan kjøre uten å kommunisere med IIS før prosesstidene utløper. Dette tidsavbruddet kan brukes til å oppdage og avslutte prosesser som henger. Standardverdien er 30 (sekunder).

FlushNamedpipe

Angir om den navngitte datakanalen skal tømmes på slutten av hver forespørsel og før applikasjonen avsluttes. Hvis den navngitte datakanalen tømmes, settes verdien til true. Standardverdien er false. Denne egenskapen gjelder bare når protokollen for navngitt datakanal brukes.

Protokoll

Angir protokollen som skal brukes til å kommunisere med FastCGI-prosessen. De mulige verdiene for egenskapen Protokoll er 0 (NamedPipe) eller 1 (TCP). Standardverdien er 0 (NamedPipe).

IdleTimeout

Angir hvor lenge en FastCGI-prosess for applikasjonen kan være inaktiv før den inaktive prosessen avsluttes. Standardverdien er 300 (sekunder).

QueueLength

Angir maksimalt antall forespørsler som legges i kø for FastCGI-applikasjonsutvalget. Når køen er full, returnerer påfølgende forespørsler HTTP-feilkoden 503 (Tjeneste utilgjengelig) til klienter. Dette angir at applikasjonen er opptatt. Standardverdien er 1000.

RapidFailPerMinute

Angir antallet FastCGI-prosessfeil som er tillatt i løpet av et minutt, før FastCGI-behandlingsprogrammet tidsavbryter prosessen. Standardverdien er 10.

RequestTimeout

Angir hvor lenge en forespørsel til applikasjonen kan vare. Hvis en FastCGI-prosess bruker mer enn den angitte tiden på én enkelt forespørsel, avsluttes den. Standardverdien er 90 sekunder.

MonitorChangesTo

Denne egenskapen gjelder bare for Windows 7 og Windows Server® 2008 R2.

Angir banen til en fil. Endring av denne filen utløser resirkulering av FastCGI-prosesser. Du kan angi den fullstendige banen samt banen som står i forhold til plasseringen for den kjørbare FastCGI-filen.

stderrMode

Denne egenskapen gjelder bare for Windows 7 og Windows Server® 2008 R2.

Angir hvordan feil som rapporteres av en FastCGI-prosess, skal behandles. Følgende alternativer er tilgjengelige:

  • ReturnStderrIn500 - Denne modulen setter statuskoden til 500 og sender det som mottas i STDERR, som et svar. Dette er standardverdien og har samme virkemåte som IIS.

  • ReturnGeneric500 - Denne modulen setter statuskoden til 500, men returnerer en generell 500. Denne konfigurasjonen er nyttig hvis du vil aktivere detaljert feillogging for en server, men ikke vil returnere disse feilene til brukerne.

  • IgnoreAndReturn200 - Denne modulen sender det som mottas i STDOUT, som et svar med statuskoden 200. Teksten i STDERR-dataflyten ignoreres. Denne egenskapen er nyttig hvis du vil bruke feilsøkingsuttrykk til sporing.

  • TerminateProcess - Denne modulen avslutter FastCGI-prosessen og returnerer den generelle 500-feilmeldingen.


Innholdsfortegnelse