Bruk dialogboksen Informasjon til logg til å konfigurere loggalternativene eller annet innhold du vil inkludere i de utvidede W3C-loggfilene.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Dato (date)

Logger datoen som forespørselsen ble sendt. Valgt som standard.

Klokkeslett (time)

Logger klokkeslettet, i UTC-format (Coordinated Universal Time), da forespørselen ble sendt. Valgt som standard.

Klientens IP-adresse (c-ip)

Logger IP-adressen til klienten som foretok forespørselen. Valgt som standard.

Brukernavn (cs-username)

Logger navnet til den godkjente brukeren som fikk tilgang til serveren. Anonyme brukere angis med en bindestrek. Valgt som standard.

Tjenestenavn (s-sitename)

Logger navnet på Internett-tjenesten og forekomstnummeret som kjørte på klienten på det tidspunktet hendelsen ble logget.

Servernavn (s-computername)

Logger navnet til serveren som loggfiloppføringen ble generert på.

IP-adresse for server (s-ip)

Logger IP-adressen for serveren som loggfiloppføringen ble generert på. Valgt som standard.

Serverport (s-port)

Logger serverportnummeret som er konfigurert for tjenesten. Valgt som standard.

Metode (cs-method)

Logger HTTP-metoden, for eksempel GET, som brukes i forespørselen. Valgt som standard.

URI-stamme (cs-uri-stem)

Logger URIen (Uniform Resource Identifier) som er målet for handlingen. Valgt som standard.

Obs!  

URIen for FTP-forespørsler gjelder vanligvis bare en fil eller mappe og logger ikke hele banen til filen eller mappen. Dette gjør det vanskelig å lese loggfiler når du arbeider med et stort innholdsvolum. På grunn av denne begrensningen kan du aktivere feltet Fullstendig bane, slik at den detaljerte baneinformasjonen for forespørselen vises.

Protokollstatus (sc-status)

Logger HTTP-statuskoden. Valgt som standard.

Win32-status (sc-win32-status)

Logger Windows-statuskoden. Valgt som standard.

Byte sendt (sc-bytes)

Logger antall byte som serveren sendte.

Byte mottatt (cs-bytes)

Logger antall byte som serveren mottok.

Tid brukt (time-taken)

Logger hvor lang tid handlingen tok i millisekunder.

Serverport (s-port)

Logger serverportnummeret som er konfigurert for tjenesten. Valgt som standard.

Vert (cs-host)

Logger vertshodenavnet, hvis et navn finnes.

Obs!  

Vertsnavnet du konfigurerer for webområdet, vises kanskje annerledes i loggfilene fordi HTTP.sys logger vertsnavn ved hjelp av formatet punycode-encoded. (Punycode omkoder Unicode-strenger til det begrensede tegnsettet som er tillatt i vertsnavn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se RFC 3492.)

Protokolldelstatus (sc-substatus)

Logger protokollversjonen, HTTP eller FTP, som klienten brukte. Valgt som standard.

Økt-ID (x-session)

Logger FTP-øktsidentifikatoren for klientens økt. Valgt som standard.

Fullstendig bane (x-fullpath)

Logger den fullstendige relative banen fra FTP-rotkatalogen for målet for handlingen. Valgt som standard.

Tilleggsinformasjon (x-debug)

Logger beskrivende informasjon for sc-status-koden. Hvis sc-status-koden er for eksempel 552, kan det bli logget tilleggsinformasjon om at brukerdiskkvoten er overskredet.

Klientport (c-port)

Logger porten for klienten som foretok forespørselen.


Innholdsfortegnelse