Használja a Naplózni kívánt információ párbeszédpanelt a naplózási beállítások konfigurálásához, valamint a W3C bővített naplófájlokba felvenni kívánt egyéb tartalom megadásához.

Szoftverelemek listája

Elem neve Leírás

Dátum (date)

Naplózza a dátumot, amelyen a kérelem érkezett. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Idő (time)

Naplózza az időpontot, amikor a kérelem érkezett (egyezményes világidő (UTC) szerint). Alapértelmezés szerint ki van választva.

Ügyfél IP-címe (c-ip)

Naplózza a kérelmet elindító ügyfél IP-címét. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Felhasználónév (cs-username)

Naplózza a kiszolgálóhoz hozzáférő hitelesített felhasználó nevét. A névtelen felhasználókat kötőjel jelöli. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Szolgáltatásnév (s-sitename)

Naplózza az internetes szolgáltatás nevét és annak a példánynak a számát, amely futott az ügyfélen a naplózott esemény bekövetkeztekor.

Kiszolgálónév (s-computername)

Naplózza annak a kiszolgálónak a nevét, amelyen a naplófájlbejegyzés létrejött.

Kiszolgáló IP-címe (s-ip)

Naplózza annak a kiszolgálónak az IP-címét, amelyen a naplófájlbejegyzés létrejött. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Kiszolgálóport (s-port)

Naplózza a kiszolgáló azon portjának számát, amely konfigurálva van a szolgáltatáshoz. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Metódus (cs-method)

Naplózza a kérelemben használt HTTP-metódust, például GET. Alapértelmezés szerint ki van választva.

URI-típusazonosító (cs-uri-stem)

Naplózza annak az elemnek az egységes erőforrás-azonosítóját (URI), amely a művelet célja. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Megjegyzés

Az FTP-kérelmekhez tartozó URI többnyire csak egy fájlra vagy mappára vonatkozik, és a naplóba nem kerül be a fájl vagy a mappa teljes elérési útja. Ez nehézkessé teheti a naplófájlok olvasását, amikor nagy mennyiségű tartalommal dolgozik. E korlátozás miatt engedélyezheti a Teljes elérési út mezőt, hogy a naplóba bekerüljenek a kérelemhez tartozó elérési út részletes adatai.

Protokollállapot (sc-status)

Naplózza a HTTP-állapotkódot. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Win32-állapot (sc-win32-status)

Naplózza a Windows rendszerbeli állapotkódot. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Elküldött bájtok száma (sc-bytes)

Naplózza a kiszolgáló által elküldött bájtok számát.

Fogadott bájtok száma (cs-bytes)

Naplózza a kiszolgáló által fogadott bájtok számát.

Igénybe vett idő (time-taken)

Naplózza a művelet végrehajtásához igénybe vett időt milliszekundumban.

Kiszolgálóport (s-port)

Naplózza a kiszolgáló azon portjának számát, amely konfigurálva van a szolgáltatáshoz. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Állomás (cs-host)

Naplózza az állomásfejlécnevet, ha van ilyen.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a webhelyéhez megadott állomásnév másképpen szerepel a naplófájlokban, mivel a HTTP.sys a punycode kódolású formátumot használva készíti a naplóbejegyzéseket. (A punycode kódolás az állomásnevekben engedélyezett korlátozott karakterkészletbe kódolja a Unicode formátumú karakterláncokat. További információ az RFC 3492 ismertetésében olvasható.)

Protokoll alállapota (cs-substatus)

Naplózza az ügyfél által alkalmazott protokoll - HTTP vagy FTP - verzióját. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Munkamenet-azonosító (x-session)

Naplózza az ügyfél munkamenetének FTP szolgáltatásbeli munkamenet-azonosítóját. Alapértelmezés szerint ki van választva.

Teljes elérési út (x-fullpath)

Naplózza a művelet céljának teljes relatív elérési útját az FTP-gyökérkönyvtártól. Alapértelmezés szerint ki van választva.

További információ (x-debug)

Az sc-status kódhoz tartozó leíró jellegű információt ír a naplóba. Ha például az sc-status kód 552, a naplóba bekerülő további információ a következő lehet: „A felhasználói lemezkvóta túllépve”.

Ügyfél portszáma (c-port)

Naplózza a kérelmet elindító ügyfél portszámát.


Tartalom