Használja az FTP-hely alapértelmezett értékei párbeszédpanelt az FTP-helyek alapértelmezett beállításainak megadásához.

Szoftverelemek listája

Elem neve Leírás

UTF8 engedélyezése

Megadja, hogy engedélyezett-e az UTF8 formátumú tevékenység (ebbe beletartoznak az UTF8 formátumú fájlnevek is).

Az alapértelmezett érték True.

Automatikus indítás

Megadja, hogy a rendszer automatikusan elindítsa-e a helyet annak létrehozása után vagy az IIS elindításakor. Egy hely elindítása igaz értékre állítja be ezt a tulajdonságot. Egy hely leállítása hamis értékre állítja be ezt a tulajdonságot.

Az alapértelmezett érték True.

Vezérlőcsatorna időkorlátja

Megadja azt az időtartamot (másodpercben), amelynek letelte után egy FTP-munkamenet kapcsolata tevékenység hiánya miatt automatikusan megszakad.

Az alapértelmezett érték 120.

Adatcsatorna időkorlátja

Megadja azt az időtartamot (másodpercben), amelynek letelte után az adatcsatorna kapcsolata tevékenység hiánya miatt automatikusan megszakad.

Ha mind a vezérlő-, mind az adatcsatorna időkorlátjánál az alapértelmezett értéket használja, akkor a rendszer először az adatcsatornát bontja, majd ha további 120 másodpercen keresztül nincs semmilyen tevékenység, akkor bontja a munkamenet kapcsolatát is.

Az alapértelmezett érték 30.

Szoftvercsatorna-készletezés letiltása

Megadja, hogy a rendszer szoftvercsatorna-készletezést használjon-e azoknál a helyeknél, amelyek portszám vagy állomásnév helyett IP-cím alapján vannak megkülönböztetve.

Az alapértelmezett érték False.

Kapcsolatok maximális száma

Megadja a kiszolgálóval egyidejűleg létesíthető kapcsolatok maximális számát.

Az alapértelmezett érték 4294967295.

Alaphelyzet a kapcsolatok maximális számának elérésekor

Megadja, hogy meg kell-e szakítani az FTP-munkamenetet a kapcsolatok maximális számára vonatkozó válasz küldésekor.

Az alapértelmezett érték False.

Kiszolgáló figyelési tartaléka

Megadja a várólistára helyezhető maradék szoftvercsatornák számát.

Az alapértelmezett érték 60.

Hitelesítetlen kapcsolat időkorlátja

Megadja azt az időtartamot (másodpercben), amely maximálisan eltelhet egy új kapcsolat létrehozása és a hitelesítésre irányuló kísérlet között.

Az alapértelmezett érték 30.


Tartalom