Az Alkalmazáskészlet identitása párbeszédpanelen konfigurálhatja azt a fiókot, amely alatt egy alkalmazáskészlet munkavégző folyamata fut. Kiválaszthat egyet az előre definiált biztonsági fiókok közül, vagy konfigurálhat egy egyéni fiókot is.

Megjegyzés

Egyéni identitás használata esetén győződjön meg arról, hogy a megadott felhasználói fiók az IIS_IUSRS csoport tagja a webkiszolgálón, hogy a fióknak megfelelő hozzáférési jogosultsága legyen az erőforrásokhoz. Továbbá, ha Windows és Kerberos hitelesítést használ a környezetben, valószínűleg regisztrálnia kell egy egyszerű szolgáltatásnevet (SPN) a tartományvezérlőnél (DC).

Alkalmazáskészlet identitásának konfigurálása
 1. Az Alkalmazáskészletek szolgáltatáslapon válassza ki a kívánt alkalmazáskészletet a listáról.

 2. A Műveletek ablaktáblában kattintson a Speciális beállítások gombra.

 3. A Folyamatmodell címszó alatt keresse meg az Identitás mezőt, majd kattintson a gombra (a Tulajdonságok gombra) az Alkalmazáskészlet identitása párbeszédpanel megnyitásához.

 4. Válasszon egy lehetőséget az identitásra vonatkozóan:

  • Válassza a Beépített fiók lehetőséget, ha az előre definiált biztonsági fiókok egyikét szeretné használni, majd válassza ki a kívánt fiókot a listáról.

  • Ha egyéni fiókot szeretne konfigurálni, válassza az Egyéni fiók lehetőséget, majd kattintson a Beállítás gombra a Hitelesítő adatok beállítása párbeszédpanel megnyitásához, amelyen megadhatja a fiókhoz tartozó felhasználónevet és jelszót.

Szoftverelemek listája

Elem neveLeírás

Beépített fiók

Válassza ezt a lehetőséget, ha az előre definiált biztonsági fiókok egyikét szeretné használni. Ezután válasszon egyet a következő fiókok közül:

 • ApplicationPoolIdentity - Alapértelmezés szerint az Alkalmazáskészlet identitása fiók van kiválasztva. A rendszer dinamikusan hozza létre az Alkalmazáskészlet identitása fiókot egy alkalmazáskészlet elindításakor, ezért ez a fiók biztosítja a legmagasabb szintű biztonságot az alkalmazások számára.

 • LocalService - A Helyi szolgáltatás fiók a Felhasználók csoport tagja, és ugyanazokkal a felhasználói jogosultságokkal rendelkezik mint a Hálózatszolgáltatás fiók, de a Helyi szolgáltatás fiók a helyi számítógépre van korlátozva. Akkor használja ezt a fiókot, ha az alkalmazáskészlet munkavégző folyamatának nincs szüksége az azt futtató webkiszolgálón kívüli objektumokhoz való hozzáférésre.

 • LocalSystem - A Helyi rendszer fiók az összes felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a Rendszergazdák csoport tagja a webkiszolgálón. Lehetőség szerint kerülje a Helyi rendszer fiók használatát, mert az komolyabb biztonsági kockázatot jelent a webkiszolgálóra nézve.

 • NetworkService - A Hálózatszolgáltatás fiók a Felhasználók csoport tagja, és rendelkezik az alkalmazások futtatásához szükséges felhasználói jogosultságokkal. A számítógépfiók hitelesítő adatainak használatával együttműködhet egy Active Directory-alapú hálózat más gépeivel.

Egyéni fiók

Válassza ezt a lehetőséget, ha egyéni fiókot szeretne konfigurálni. Ezt követően kattintson a hozzá tartozó Beállítás gombra a fiók felhasználónevének és jelszavának megadásához.

Beállítás

Megnyílik a Hitelesítő adatok beállítása párbeszédpanel, amelyen megadhatja az egyéni fiók hitelesítő adatait.

Felhasználónév

Írja be annak a felhasználói fióknak az aliasnevét, amelynek használatával futtatni kívánja a munkavégző folyamatot.

Jelszó

Írja be a Felhasználónév mezőben megadott felhasználói fiókhoz tartozó jelszót.

Jelszó megerősítése

Írja be ismét a Felhasználónév mezőben megadott felhasználói fiókhoz tartozó jelszót.

Lásd még


Tartalom