Használja a Fájlnévkiterjesztések lapot azon fájlnévkiterjesztések listájának létrehozásához, amelyekre vonatkozóan a kérelemszűrési modul engedélyezi vagy megtagadja majd a hozzáférést. Így elősegítheti bizonyos fájltípusok korlátozását és a webkiszolgáló biztonságának növelését.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Fájlnévkiterjesztés

Megjeleníti azt a fájlnévkiterjesztést, amelyre vonatkozóan a kérelemszűrési modul engedélyezi, illetve megtagadja majd a hozzáférést.

Engedélyezett

Megjeleníti a fájlnévkiterjesztés állapotát. Az állapot Igaz értékű, ha a fájlnévkiterjesztés engedélyezett, illetve Hamis értékű, ha a fájlnévkiterjesztés tiltott.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Fájlnévkiterjesztés engedélyezése

Megnyitja a Fájlnévkiterjesztés engedélyezése párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy fájlnévkiterjesztést az engedélyezett fájlnévkiterjesztések listájára.

Fájlnévkiterjesztés megtagadása

Megnyitja a Fájlnévkiterjesztés megtagadása párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy fájlnévkiterjesztést a tiltott fájlnévkiterjesztések listájára.

A párbeszédpanel egyéb elemeiről A Kérelemszűrés lap című témakörben olvashat.

Lásd még


Tartalom