Használja a .NET-engedélyezési szabályok lapot azon szabályok konfigurálásához, amelyek engedélyezik a felhasználók számára a hozzáférést webhelyeihez és alkalmazásaihoz. Felvehet Engedélyező vagy Megtagadó szabályokat, és megadhat olyan felhasználókat, szerepköröket vagy felhasználócsoportokat, amelyek számára engedélyezni kívánja a webes tartalomhoz való hozzáférést.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Mód

Megjeleníti a .NET-engedélyezési szabály által bekapcsolt művelet típusát. A beállítás értéke Engedélyezés vagy Megtagadás lehet.

Felhasználók

Felsorolja azokat a felhasználókat, amelyek számára a .NET-engedélyezési szabály engedélyezi vagy megtagadja a webes tartalomhoz való hozzáférést.

Szerepkörök

Felsorolja azokat a szerepköröket, amelyek számára a .NET-engedélyezési szabály engedélyezi vagy megtagadja a webes tartalomhoz való hozzáférést.

Műveletek

Felsorolja azokat a műveleteket, amelyekre a .NET-engedélyezési szabály vonatkozik.

Bejegyzéstípus

Megjeleníti a .NET-engedélyezési szabály bejegyzéstípusát.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Engedélyező szabály hozzáadása

Megnyitja az Engedélyező engedélyezési szabály hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen létrehozhat a webes tartalomhoz való hozzáférést bizonyos felhasználók, szerepkörök vagy felhasználócsoportok számára engedélyező szabályt.

Megtagadó szabály hozzáadása

Megnyitja a Megtagadó engedélyezési szabály hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen létrehozhat a webes tartalomhoz való hozzáférést bizonyos felhasználók, szerepkörök vagy felhasználócsoportok számára megtagadó szabályt.

Szerkesztés

Megnyitja az Engedélyező engedélyezési szabály szerkesztése vagy a Megtagadó engedélyezési szabály szerkesztése párbeszédpanelt, amelyen módosíthatja a kijelölt .NET-engedélyezési szabályt.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt .NET-engedélyezési szabályt.

Lásd még


Tartalom