A .NET-fordítás tulajdonságlapon kezelheti az ASP.NET alkalmazáskód konfigurációs beállításait.

A Megjelenítés listán válassza ki a beállítások megjelentésének módját: Rövid nevek, Konfigurációs nevek vagy Mindkét név.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Kötegelt fordítás [batch]

Azt jelzi, hogy támogatott-e a kötegelt fordítás. Az alapértelmezett érték True.

Maximális fájlméret [maxBatchGeneratedFileSize]

Megadja a generált forrásfájlok kötegelt fordításonkénti maximális méretét kilobájtban. Az alapértelmezett érték 1000 KB.

Maximális kötegméret [maxBatchSize]

Megadja a kötegelt fordításonkénti maximális lapszámot. Az alapértelmezett érték 1000.

Időtúllépés (óó:pp:mm)[batchTimeout]

A kötegelt fordítás időkorlátját jelzi. Ha a fordítás nem fejeződik be az időkorláton belül, a fordító az aktuális lap esetében visszaáll egyszerű fordítási üzemmódra. Az alapértelmezett érték 00:15:00 (15 perc).

Hibakeresés [debug]

Megadja, hogy terjeszthető vagy hibakeresési bináris fájlok kerülnek fordításra. Ha true, hibakeresési bináris fájlok kerülnek fordításra. Az alapértelmezett érték false.

Újrafordítások száma [numRecompilesBeforeAppRestart]

Azt jelzi, hogy hányszor következhet be az erőforrások dinamikus újrafordítása, mielőtt az alkalmazás újraindul. Az alapértelmezett érték 15.

URL-címek sorpragmákban [urlLinePragmas]

Megadja, hogy a fordítóprogramnak szóló utasításokban fizikai elérési utak vagy URL-címek szerepelnek. true érték esetén a fordítóprogramnak szóló utasításokban URL-címek szerepelnek fizikai elérési utak helyett. Az alapértelmezett érték false.

Explicit fordítási beállítás [explicit]

Meghatározza, hogy meg kell-e adni a Microsoft Visual Basic explicit fordítási beállítását. True értéke esetén az összes változót Dim, Private, Public vagy ReDim utasítással kell deklarálni. Az alapértelmezett érték True.

Kötött fordítási beállítás [strict]

Meghatározza, hogy engedélyezni kell-e a Microsoft Visual Basic strict fordítási beállítását. true érték esetén a fordítás kifejezetten megtiltja az adatvesztéssel járó adattípus-konverziókat, valamint a numerikus típusok és karakterláncok közti konverziókat. Az alapértelmezett érték false.

Szerelvények [assemblies]

Meghatározza azon - a \bin mappában vagy a globális szerelvény-gyorsítótárban (GAC) található - szerelvények készletét, amelyekre a rendszer fordítás közben hivatkozik. A globális szerelvény-gyorsítótár olyan .NET-szerelvényeket tárol, amelyek kifejezetten arra készültek, hogy a számítógépen futó több alkalmazás megossza őket. A könyvtárban levő összes szerelvény megadásához használja a csillag („*”) karaktert.

Alapértelmezett nyelv [defaultLanguage]

Megadja a dinamikus fordítási fájlokban használandó alapértelmezett programozási nyelvet (pl. C# vagy VB.NET). Az alapértelmezett programozási nyelv a vb, vagyis a VB.NET.

Kód alkönyvtárai [codeSubDirectories]

Megadja azokat az alkönyvtárakat, amelyek futási időben lefordított fájlokat tartalmaznak. Tetszőleges számú alkönyvtár megadható.

Ideiglenes könyvtár [tempDirectory]

Megadja a fordítás során létrejövő ideiglenes fájlok tárolókönyvtárát. Az alapértelmezett érték egy üres karakterlánc, ebben az esetben a rendszer a Temporary ASP.NET Files könyvtárban helyezi el az ideiglenes fájlokat.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neveLeírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Lásd még


Tartalom