A Szolgáltató hozzáadása és a Szolgáltató szerkesztése párbeszédpaneleken az IIS rendszerben szolgáltatókat vehet fel vagy szerkeszthet, ha olyan alkalmazással rendelkezik, amely egy adatbázisban vagy más adattároló helyen az adatok tárolására szolgáltatóalapú szolgáltatást használ. A párbeszédpanelen megjelenő tulajdonságok attól függenek, hogy milyen típusú szolgáltatót jelölt ki hozzáadásra vagy szerkesztésre.

A hozzáadható vagy szerkeszthető szolgáltatók 3 típusa az alábbi:

  • Szerepkörök - az ASP.NET szerepkör-kezelési szolgáltatás és a szerepkör adatforrásai között hoz létre illesztőfelületet.

  • Felhasználók - az ASP.NET tagsági szolgáltatás és a tagsági adatforrások között hoz létre illesztőfelületet.

  • Profil - az ASP.NET profilszolgáltatás és a profilok adatforrásai között hoz létre illesztőfelületet.

Megjegyzés

A Szolgáltató hozzáadása és a Szolgáltató szerkesztése párbeszédpanel egy szolgáltató legtöbb tulajdonságának hozzáadását és szerkesztését lehetővé teszi, de nem az összes tulajdonságét. A webalkalmazás Web.config fájljában minden szolgáltatóhoz további tulajdonságokat konfigurálhat. A szolgáltatókról az ASP.NET 2.0 szolgáltatói modell: A szolgáltatói modell bemutatása című cikkben olvashat bővebben (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg).

Szoftverelemek listája

Elem neveLeírás

Típus

Beállítja a szolgáltató típusát.

Név

Megadja a szolgáltató nevét.

Viselkedés

A Tagsági felhasználók szolgáltatói viselkedésének néhány paraméterét állítja be. Az alábbi viselkedési módok közül néhánynak az True értékre állítása engedélyezi a működést:

  • EnablePasswordReset (Jelszó visszaállításának engedélyezése) - jelzi, hogy a jelszó visszaállítható-e a szolgáltató ResetPassword metódusának alkalmazásával. Az alapértelmezett beállítás False.

  • EnablePasswordRetrieval (Jelszó beolvasásának engedélyezése) - jelzi, hogy a jelszó beolvasható-e a szolgáltató GetPassword metódusának alkalmazásával. Az alapértelmezett beállítás False.

  • RequiresQuestionAndAnswer (Kérdés és válasz szükséges) - jelzi, hogy meg kell-e adni jelszó-visszaállítási választ a szolgáltató GetPassword és ResetPassword metódusának meghívása során. Az alapértelmezett beállítás False.

  • RequiresUniqueEmail (Egyedi e-mail cím szükséges) - jelzi, hogy az összes regisztrált felhasználónak egyedi e-mail címmel kell-e rendelkeznie. Az alapértelmezett beállítás False.

  • StorePasswordInSecureFormat (Jelszó tárolása biztonságos formában) - jelzi, hogy a jelszó kivonatolt formátumú legyen-e. Az alapértelmezett beállítás False.

Érték

Beállítja az adatbázishoz való csatlakozás során használt kapcsolati karakterlánc nevét. Írja be a kapcsolati karakterlánc nevét a ConnectionStringName jelölőnégyzet melletti mezőbe.

Általános

Megadja a szolgáltató általános beállításait. Ezek a beállítások nem kötelezőek. Ide tartoznak a következő beállítások:

  • ApplicationName (Alkalmazás neve) - megadja az alkalmazás virtuális elérési útját az ApplicationName (Alkalmazás neve) mezőben. Ha nem ad meg értéket az ApplicationName (Alkalmazás neve) mezőben, akkor a tagsági API az alapértelmezett HttpContext.Current.Request.ApplicationPath értéket veszi fel. Ez csak futásidőben határozható meg.

  • Description (Leírás) - a szolgáltató leírása.

Egyéb

Lehetővé teszi a szolgáltatóra jellemző név és érték párok konfigurálását. A név és érték párok hozzáadásához, illetve eltávolításához kattintson a gombra a Szolgáltatótól függő beállítások mező mellett, az Egyéb szakaszban.

Lásd még


Tartalom