A .NET-globalizáció szolgáltatáslapon konfigurálhatja a .NET-keretrendszer globalizációs beállításait. A globalizáció az a folyamat, amelynek során nemzetközivé teszi egy alkalmazás kódját, majd honosítja az alkalmazást más nyelvek és kultúrák számára. A nemzetköziesítési folyamat teszi lehetővé, hogy amikor csak lehetséges, akkor ugyanannak a kódbázisnak a használatával fordíthassa le, tárolhassa, olvashassa be és jeleníthesse meg az alkalmazás tartalmát tetszőleges nyelvterület számára. A nyelvterület a nyelv és a kulturális környezet kombinációja. Magában foglalja a dátum- és időformátumokat, a pénznemeket, a telefonszámokat stb. A honosítás azt jelenti, hogy a tartalomnak a kulturális környezet igényei szerinti lefordításával és formázásával hozzáigazítja az alkalmazást más nyelvterületek követelményeihez, lehetőleg a kód módosítása nélkül.

Az IIS 7 rendszerben a .NET-keretrendszer következő globalizációs beállításai konfigurálhatók:

  • A kulturális környezet beállításai, például a felhasználói felület kulturális környezete

  • A kódolási beállítások, például a válaszfejlécek kódolása

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Kulturális környezet [culture]

Megadja a bejövő webes kérelmek feldolgozásához használt alapértelmezett kultúrát.

Ügyfélalapú kulturális környezet engedélyezése [enableClientBasedCulture]

Beolvas vagy beállít egy értéket, amely jelzi, hogy a Culture és UICulture tulajdonságok értékének az ügyfélböngésző által küldött AcceptLanguage fejlécmező értékén kell-e alapulnia.

Felhasználói felület kulturális környezete [uiCulture]

Megadja az alapértelmezett kulturális környezetet a nyelvterülettől függő erőforrás-keresések feldolgozásához.

Fájl [fileEncoding]

Megadja az .aspx, .asmx és .asax kiterjesztésű fájlok elemzésekor használandó fájlkódolást. A „byte-order mark” előtaggal mentett Unicode és UTF-8 kódolású fájlokat a rendszer ezen attribútum értékétől függetlenül automatikusan felismeri.

Kérelmek [requestEncoding]

Megadja a bejövő kérelmek feltételezett kódolását, a küldött adatokat és a lekérdezési karakterláncot is beleértve.

Ha a bejövő kérelem fejléce tartalmaz Accept-Charset attribútumot, akkor az felülbírálja ezt az attribútumot a konfigurációban.

Az alapértelmezett kódolás az UTF-8, amelyet a .NET-keretrendszer telepítésekor létrehozott Machine.config fájl „globalization” szakasza határoz meg. Ha a kérelem kódolása nincs meghatározva a Machine.config vagy a Web.config fájlban, akkor a rendszer a számítógép területi és nyelvi beállításai szerint határozza meg az alapértelmezett kódolást.

Az egykiszolgálós alkalmazásokban ezen attribútum és a responseEncoding attribútum értékének egyeznie kell. A kevésbé gyakori esetekben (például olyan többkiszolgálós alkalmazásoknál, amelyeknél az alapértelmezett kiszolgálókódolás kiszolgálónként változik), a helyi Web.config fájlokban lehet megváltoztatni a kérelmek és válaszok kódolását.

Válaszfejlécek [responseHeaderEncoding]

Megadja a válaszfejlécek tartalomkódolását.

Válaszok [responseEncoding]

Megadja a válaszok tartalomkódolását.

Az alapértelmezett kódolás az UTF-8, amelyet a .NET-keretrendszer telepítésekor létrehozott Machine.config fájl „globalization” szakasza határoz meg. Ha a válasz kódolása nincs meghatározva a Machine.config vagy a Web.config fájlban, akkor a rendszer a számítógép területi és nyelvi beállításai szerint határozza meg az alapértelmezett kódolást.

Az egykiszolgálós alkalmazásokban ezen attribútum és a responseEncoding attribútum értékének egyeznie kell. A kevésbé gyakori esetekben (például olyan többkiszolgálós alkalmazásoknál, amelyeknél az alapértelmezett kiszolgálókódolás kiszolgálónként változik), a helyi Web.config fájlokban lehet megváltoztatni a kérelmek és válaszok kódolását.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neveLeírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Lásd még


Tartalom