Használja az FTP-naplózás szolgáltatáslapot a naplózási szolgáltatások kiszolgáló vagy hely szintjén történő konfigurálásához, valamint a naplózási beállítások konfigurálásához.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Egy naplófájlhoz

Megadja, hogy egy naplófájlt kell-e használni a teljes FTP-kiszolgálóhoz, vagy hogy helyenként külön naplófájlt kell használni. A következő beállítások közül választhat:

Egy kiszolgáló - Azt adja meg, hogy a rendszer egyetlen naplófájlt használjon a teljes FTP-kiszolgálóhoz.

Egy hely - Azt adja meg, hogy a rendszer külön naplófájlokat használjon az egyes FTP-helyekhez.

Megjegyzés

Egyetlen naplófájl használata a kiszolgálóhoz abban az esetben lehet hasznos, ha naplóelemzési segédprogramokat használ, de ez a lehetőség nagyobb naplófájlokat hozhat létre, amelyek esetleg már befolyásolhatják az FTP-kiszolgáló teljesítményét.

W3C-mezők kijelölése

Megjeleníti a Naplózni kívánt információ párbeszédpanelt.

Megjegyzés

Az FTP-kiszolgáló jelen verziója csak a W3C bővített naplófájlformátum használatát támogatja.

Könyvtár

Megadja a naplófájlok tárolásához használandó alapmappát.

Megjegyzés

Amikor helyenként külön naplófájlokat használ, a rendszer hozzáfűzi az alapmappa nevéhez az egyes helyek szolgáltatásnevét és egyedi azonosítóját. Például a következő azonosítók lehetnek hozzáfűzve a mappanévhez: FTPSVC1 vagy FTPSVC2.

Kódolás

Megadja a naplófájlok fájlkódolását. A következő beállítások közül választhat:

UTF8 - Egyaránt lehetővé teszi egy- és több-bájtos karakterek használatát egyazon karakterláncon belül.

ANSI - Csak egybájtos karakterek használatát teszi lehetővé egy karakterláncon belül.

Megjegyzés

Az UTF8-kódolású naplófájlok lehetővé teszik a szöveges bejegyzések olvasását az angoltól eltérő nyelveken. Akkor is az UTF-8 kódolást válassza a naplózott tartalomhoz, ha a kiszolgáló alapértelmezett kódlapja nem támogatja az FTP-kiszolgálón üzemeltetett URL-címek nyelvét.

Ütemezés

Megadja, hogy rögzített időszakonként új naplófájlokat kell létrehozni. A következő beállítások közül választhat:

  • Óránként: Új naplófájlt hoz létre minden órában.

  • Naponta: Új naplófájlt hoz létre minden nap.

  • Hetente: Új naplófájlt hoz létre minden héten.

  • Havonta: Új naplófájlt hoz létre minden hónapban.

Maximális fájlméret (bájt)

Megadja, hogy létre kell-e hozni új naplófájlokat, amikor a fájlméret meghaladja a Maximális fájlméret mezőben megadott maximális fájlméretet.

Új naplófájlok létrehozásának mellőzése

Megadja, hogy a jelenlegi naplófájlt kívánja használni, új fájl létrehozása nélkül. E lehetőség választása korlátlanra állítja be a jelenlegi naplófájl méretét.

Megjegyzés

Egyetlen naplófájl használata a helyhez abban az esetben lehet hasznos, ha naplóelemzési segédprogramokat használ, de ez a lehetőség nagyobb naplófájlokat hozhat létre, amelyek esetleg már befolyásolhatják az FTP-kiszolgáló teljesítményét.

Helyi idő használata a fájlelnevezésnél és fájlváltáskor

Megadja, hogy a naplófájlok körkörös váltása a helyi időzóna szerint történjen (az Ütemezés lehetőség használata esetén) az egyezményes világidő (UTC) használata helyett. Alapértelmezés szerint a naplófájlok váltására egyezményes világidő (UTC) szerint éjfélkor, és nem a helyi időzóna szerint éjfélkor kerül sor.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Tiltás

Letiltja a szolgáltatást.

Naplók megtekintése

Megnyitja a naplófájl(ok) könyvtárát.


Tartalom