A Virtuális könyvtárak szolgáltatáslapon kezelheti az egyes alkalmazásokban található virtuális könyvtárak listáját.

A szolgáltatáslap valamelyik oszlopfejlécére kattintva rendezheti a listát.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Alkalmazás elérési útja

Megjeleníti annak az egyes virtuális könyvtárakat tartalmazó alkalmazás nevét.

Virtuális elérési út

Megjeleníti az URL-címben a virtuális könyvtár elérésére használt virtuális elérési utat.

Fizikai elérési út

Megjeleníti a virtuális könyvtár tartalmát tároló könyvtár fizikai elérési útját.

Identitás

Megjeleníti az egyéni identitás felhasználónevét (ha meg van adva), amely a virtuális könyvtárra leképezett fizikai könyvtár tartalmának elérésekor használatos. Ha az identitás nincs megadva, akkor a tartalom átmenő hitelesítés használatával érhető el.

A Műveletek ablaktábla elemei

A következő táblázatban szerepel azon műveletek leírása, amelyek csatlakoztatott kiszolgáló esetén elérhetők. Ha kapcsolódott egy webhelyhez vagy alkalmazáshoz, és kijelöli a Virtuális könyvtárak lapon szereplő virtuális könyvtárak valamelyikét, az egyetlen elérhető művelet a Tallózás.

Elem neveLeírás

Virtuális könyvtár hozzáadása

Megnyitja a Virtuális könyvtár hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen lehetősége van felvenni virtuális könyvtárat.

A virtuális könyvtár alapértelmezett értékeinek beállítása:

Megnyitja a A virtuális könyvtár alapértelmezett értékeinek beállítása párbeszédpanelt, amelyen konfigurálhatja az alapértelmezett, az összes virtuális virtuális könyvtárra vonatkozó beállításokat az aktuális (és minden alacsonyabb) szinten kimeneti gyorsítótárazási szolgáltatás egészére vonatkozó beállításokat.

Böngészés

Megnyitja azt a fizikai könyvtárat (a Windows Intézőben), amely a kijelölt virtuális könyvtárhoz van társítva.

Engedélyek szerkesztése

Megnyitja annak a fizikai könyvtárnak a Windows tulajdonságok párbeszédpaneljét, amely a kijelölt virtuális könyvtárhoz van társítva.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt elemet a szolgáltatáslapon található listáról.

Tallózás

Internetböngészőben megnyitja a kijelölt virtuális könyvtárat.

Alapbeállítások

Megnyitja a Virtuális könyvtár szerkesztése párbeszédpanelt, amelyen módosíthatja a kijelölt virtuális könyvtár létrehozásakor megadott beállításokat.

Speciális beállítások

Megnyitja a Speciális beállítások párbeszédpanelt, amelyen megadhatja a kijelölt virtuális könyvtár speciális beállításait.

Lásd még


Tartalom