A Lapok és vezérlők szolgáltatáslapon adhatja meg az ASP.NET-lapok és -vezérlők beállításait. Ezekkel a beállításokkal szabályozható az ASP.NET-lapok működése, megadható az ASP.NET-lapok és -vezérlők lefordításának módja a kiszolgálón, meghatározhatók az egyes lapokhoz tartozó névterek, valamint megadhatók a munkamenet-állapot és az érvényesítési szolgáltatások beállításai.

A Megjelenítés listán válassza ki a beállítások megjelentésének módját: Rövid nevek, Konfigurációs nevek vagy Mindkét név.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Puffer [buffer]

Beállítja azt az értéket (igaz vagy hamis), amely meghatározza, hogy az .aspx lapok és az .ascx vezérlők használnak-e válaszpufferelést. Az alapértelmezett beállítás True.

Mesterweblap fájlja [masterPageFile]

Megadja a mesterweblap elérési útját a helyi konfigurációs fájlhoz viszonyítva.

Stíluslap témája [styleSheetTheme]

Megadja a „nevesített téma” mappájának nevét, amelynek használatával alkalmazható a téma a vezérlők deklarációja előtt. Ez nem azonos a téma attribútummal, amely a vezérlők deklarációja után alkalmazandó témát határozza meg.

Téma [theme]

Megadja annak a témának a nevét, amelyet a konfigurációs fájl hatókörébe eső lapokhoz kíván használni. A megadott témának alkalmazástémának vagy globális témának kell lennie. Ha a téma nem létezik, a rendszer HttpException kivételhibát generál.

Hitelesített nézetállapot engedélyezése [enableViewStateMAC]

Beállítja azt az értéket (igaz vagy hamis), amely megadja, hogy az ASP.NET futtasson-e üzenethitelesítési kódot a lap nézetállapotára vonatkozóan, amikor a lap visszaérkezik az ügyféltől. Az alapértelmezett beállítás True.

Nézetállapot engedélyezése [enableViewState]

Beállítja azt az értéket (igaz vagy hamis), amely meghatározza, hogy a nézetállapot engedélyezett, letiltott vagy írásvédett. Az alapértelmezett beállítás True.

Lapállapot mező maximális hossza [maxPageStateFieldLength]

Beállítja azt a maximális karakterszámot, amelyet a nézetállapot-mezők tartalmazhatnak.

Lapok alaptípusa [pageBaseType]

Megadja azt az alaptípust, amelyet akkor kell használni, amikor a lapok különállóak. Különálló fájlokban az inherits attribútum felülírja ezt.

Alaptípus felhasználói vezérlők esetében [userControlBaseType]

Megadja a háttérkódosztályt, amelyet a felhasználói vezérlőelemek alapértelmezés szerint örökölnek.

Fordítási mód [compilationMode]

Megadja, hogy az ASP.NET-lapok vagy -vezérlők fordítása futásidőben történjen-e.

Névterek [namespaces]

Meghatározza a szerelvények előfordítása során használandó importálási utasítások gyűjteményét.

Munkamenet-állapot engedélyezése [enableSessionState]

Beállítja azt az értéket (igaz vagy hamis), amely megadja, hogy a munkamenet-állapot engedélyezett, letiltott vagy írásvédett. Az alapértelmezett beállítás True.

Kérelem érvényesítése [validateRequest]

Beállítja azt az értéket (igaz vagy hamis), amely meghatározza, hogy az ASP.NET megvizsgálja-e, hogy a böngészőtől érkező bemeneti adatok tartalmaznak-e veszélyt jelentő értékeket. Az alapértelmezett beállítás True.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neveLeírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Vezérlők regisztrálása

Megnyitja a Vezérlők szolgáltatáslapot, amelyen hozzáadhat és módosíthat egyéni vezérlőelemeket.

Lásd még


Tartalom