A Kezelési szolgáltatás szolgáltatáslap használatával konfigurálhatja az IIS-kezelő kezelési szolgáltatását. A kezelési szolgáltatás lehetővé teszi a számítógép és a tartomány rendszergazdái számára az IIS-kezelő alkalmazást használó webkiszolgáló távoli felügyeletét. A szolgáltatás a rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználók számára is lehetővé teszi, hogy az IIS-kezelő alkalmazást használó webkiszolgálón - helyben vagy távolról - felügyeljék a webhelyek és alkalmazások delegált szolgáltatásait.

Megjegyzés

A kezelési szolgáltatást csak azok a rendszergazdák konfigurálhatják, akiknek a helyi számítógépén fut az IIS-kezelő.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Távoli kapcsolatok engedélyezése

Ezzel a beállítással engedélyezheti a felhasználók számára, hogy az IIS-kezelő használatával távoli kapcsolatot létesítsenek a webkiszolgálóval.

Csak Windows rendszerbeli hitelesítő adatok

Válassza ezt a beállítást, ha csak Windows-fiókkal rendelkező felhasználók számára kívánja lehetővé tenni a webkiszolgálóhoz történő kapcsolódást.

Windows rendszerbeli hitelesítő adatok vagy az IIS-kezelő hitelesítő adatai

Válassza ezt a beállítást, ha csak Windows-fiókkal vagy IIS-kezelőbeli fiókkal rendelkező felhasználók számára kívánja lehetővé tenni a webkiszolgálóhoz való kapcsolódást.

IP-cím

Írjon be vagy válasszon ki egy IPv4- vagy IPv6-címet, ha külön IP-cím használatát írja elő a felhasználók számára a webkiszolgálóhoz történő kapcsolódáskor. Ha nem kíván megadni IP-címet, válassza Az összes ki nem osztott lehetőséget.

Port

Adja meg azt a portot, amelyen keresztül a felhasználók a webkiszolgálóhoz kapcsolódhatnak. Az alapértelmezett érték 8172.

SSL-tanúsítvány

Válassza ki azt a tanúsítványt, amelyet a webkiszolgáló esetében használni kíván. A Kiszolgálói tanúsítványok szolgáltatás segítségével adhat hozzá új tanúsítványt.

Kérelmek naplózása a következő helyre

Válassza ezt a beállítást, ha a webkiszolgáló számára elő kívánja írni az adatok naplózását azon olyankor, amikor kérelmezők kísérelnek meg kapcsolódni a webkiszolgálóhoz. Ezt követően adja meg annak a fizikai könyvtárnak a beállításait, amelyben a webkiszolgáló a naplózást végzi.

IPv4-címkorlátozások

Megjeleníti a kapcsolati korlátozásokat. Az Engedélyezés, illetve a Megtagadás gomb segítségével korlátozásokat vehet fel a listára, a Törlés gomb segítségével pedig törölheti a kijelölt bejegyzést az IPv4-címkorlátozások listáról.

Megjegyzés

Ezek a beállítások csak abban az esetben érhetők el, ha engedélyezi a távoli kapcsolatok használatát.

Nem megadott ügyfelek hozzáférése

Az Engedélyezés, illetve a Megtagadás segítségével adja meg, hogy engedélyezi, illetve elutasítja-e az IPv4-címkorlátozások listán nem szereplő kérelmezők kapcsolódását. Ha úgy állítja be a kezelési szolgáltatást, hogy az elutasítsa a nem megadott ügyfelek hozzáférését, és semmilyen engedélyező szabályt nem vesz fel az IPv4-címkorlátozások listára, az ügyfelek nem tudnak kapcsolódni a kiszolgálóhoz az IIS-kezelő használatával.

Engedélyezés

Megnyitja a Kapcsolódás engedélyezése szabály hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen kérelmezőket engedélyező szabályt adhat meg IPv4-cím vagy IPv4-címek csoportja alapján.

Megtagadás

Megnyitja a Kapcsolódás elutasítása szabály hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen kérelmezőket elutasító szabályt adhat meg IPv4-cím vagy IPv4-címek csoportja alapján.

Törlés

Törli a kijelölt bejegyzést az IPv4-címkorlátozások listáról.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neveLeírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Újraindítás

Újraindítja a kezelési szolgáltatást.

Indítás

Elindítja a kezelési szolgáltatást. A webhelyekhez és alkalmazásokhoz való helyi kapcsolódáshoz el kell indítania a kezelési szolgáltatást. Ha a webkiszolgálón futó webhelyek és alkalmazások távoli elérését is engedélyezni kívánja, külön engedélyeznie kell a távoli kapcsolatokat is.

Leállítás

Leállítja a kezelési szolgáltatást. A kezelési szolgáltatás leállítását követően lehetőség van a beállításainak megadására. Azonban a kapcsolódások fogadásához el kell indítani a szolgáltatást.

Lásd még


Tartalom