Az FTP-üzenetek szolgáltatáslapon módosíthatja azon üzenetek beállításait, amelyeket a rendszer akkor küld, amikor egy felhasználó kapcsolódik az FTP-helyhez.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Alapértelmezett szalagcím mellőzése

Megadja, hogy meg kell-e jeleníteni az FTP-kiszolgáló alapértelmezett azonosítási szalagcímét. Ha engedélyezve van ez a beállítás, az alapértelmezett szalagcím megjelenik. Egyéb esetben az alapértelmezett szalagcím nem jelenik meg.

Megjegyzés

Ha engedélyezi az Alapértelmezett szalagcím mellőzése beállítást, de nem ad meg szalagcím-üzenetet a Szalagcím mezőben, akkor az FTP-kiszolgáló üres szalagcímet jelenít meg, amikor egy FTP-ügyfél kapcsolódik a kiszolgálóhoz.

Felhasználói változók támogatása üzenetekben

Megadja, hogy megjelenjen-e a felhasználói változók meghatározott készlete az FTP-üzenetekben. Ha engedélyezve van ez a beállítás, a felhasználói változók megjelennek az FTP-üzenetekben. Egyéb esetben minden üzenetszöveg úgy jelenik meg, ahogy beírták. A támogatott felhasználói változók:

  • %BytesReceived% - Az aktuális munkamenet során a kiszolgáló által az ügyfélnek küldött bájtok száma

  • %BytesSent% - Az aktuális munkamenet során az ügyfél által a kiszolgálónak küldött bájtok száma

  • %SessionID% - Az aktuális munkamenet egyedi azonosítója

  • %SiteName% - Az aktuális munkamenetet futtató FTP-hely neve

  • %UserName% - A jelenleg bejelentkezett felhasználó fiókneve

Részletes üzenetek megjelenítése helyi kérelmeknek

Megadja, hogy a rendszer megjelenítsen-e részletes hibaüzeneteket, amikor az FTP-ügyfél magán a kiszolgálón kapcsolódik az FTP-kiszolgálóhoz. Ha engedélyezve van ez a beállítás, csak a helyi állomás számára jelennek meg részletes hibaüzenetek. Egyéb esetben nem jelennek meg részletes hibaüzenetek.

Megjegyzés

A részletes hibaüzenetek csak a helyi állomás számára jeleníthetők meg.

Szalagcím

Megadja azt az üzenetet, amelyet az FTP-kiszolgáló megjelenít, amikor az FTP-ügyfelek először kapcsolódnak a kiszolgálóhoz.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint ez az üzenet üres. Ha engedélyezi az Alapértelmezett szalagcím mellőzése beállítást, de nem ad meg szalagcím-üzenetet a Szalagcím mezőben, akkor az FTP-kiszolgáló üres szalagcímet jelenít meg, amikor egy FTP-ügyfél kapcsolódik a kiszolgálóhoz.

Üdvözöljük

Megadja azt az üzenetet, amelyet az FTP-kiszolgáló megjelenít, amikor az FTP-ügyfelek bejelentkeztek az FTP-kiszolgálóra.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint ez az üzenet üres.

Kilépés

Megadja azt az üzenetet, amelyet az FTP-kiszolgáló megjelenít, amikor az FTP-ügyfelek kijelentkeznek az FTP-kiszolgálóról.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint ez az üzenet üres.

Csatlakozások maximális száma

Megadja azt az üzenetet, amelyet az FTP-kiszolgáló akkor jelenít meg, ha egy ügyfél kapcsolódni próbál, de nem tud, mert az FTP szolgáltatás már elérte az ügyfélkapcsolatok maximálisan engedélyezett számát.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint ez az üzenet üres.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Alkalmaz

Menti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti a szolgáltatáslapon végrehajtott módosításokat.

Megjegyzés

Amellett, hogy konfigurálja azon üzenetek beállításait, amelyeket az FTP-kiszolgáló megjelenít, amikor egy felhasználó kapcsolódik az FTP-helyhez, az FTP-könyvtár tallózása lapon testreszabhatja az FTP-kiszolgálón levő könyvtárak tallózására vonatkozó tartalmi beállításokat.

Lásd még


Tartalom