Strona funkcji Komunikaty FTP umożliwia modyfikowanie ustawień komunikatów wysyłanych w czasie, gdy użytkownik łączy się z witryną FTP.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Pomiń transparent domyślny

Określa, czy ma być wyświetlany domyślny transparent identyfikacyjny dla serwera FTP. Jeśli ta opcja jest włączona, transparent domyślny jest wyświetlany, w przeciwnym wypadku — nie.

Uwaga

Jeśli jest włączona opcja Pomiń transparent domyślny i komunikat transparentu nie jest określony w polu Transparent, serwer FTP wyświetla pusty transparent, gdy klient FTP łączy się z serwerem.

Obsługa zmiennych użytkownika w komunikatach

Określa, czy w komunikatach FTP ma być wyświetlany określony zestaw zmiennych użytkownika. Jeśli ta opcja jest włączona, w komunikatach FTP są wyświetlane zmienne użytkownika; w przeciwnym wypadku cały tekst komunikatu jest wyświetlany w postaci, w jakiej go wprowadzono. Obsługiwane zmienne użytkownika:

  • %BytesReceived% — liczba bajtów wysłanych z serwera do klienta podczas bieżącej sesji.

  • %BytesSent% — liczba bajtów wysłanych z klienta do serwera podczas bieżącej sesji.

  • %SessionID% — unikatowy identyfikator bieżącej sesji.

  • %SiteName% — nazwa witryny FTP hostującej bieżącą sesję.

  • %UserName% — nazwa konta aktualnie zalogowanego użytkownika.

Pokaż szczegółowe komunikaty dla żądań lokalnych

Określa, czy mają być wyświetlane szczegółowe komunikaty o błędach, gdy klient FTP łączy się z serwerem FTP na samym serwerze. Jeśli ta opcja jest włączona, szczegółowe komunikaty o błędach są wyświetlane tylko na hoście lokalnym; w przeciwnym wypadku nie są one wyświetlane.

Uwaga

Szczegółowe komunikaty o błędach są wyświetlane tylko na hoście lokalnym.

Transparent

Określa komunikat wyświetlany przez serwer FTP, gdy klient FTP po raz pierwszy łączy się z serwerem FTP.

Uwaga

Domyślnie ten komunikat jest pusty. Jeśli jest włączona opcja Pomiń transparent domyślny i komunikat transparentu nie jest określony w polu Transparent, serwer FTP wyświetla pusty transparent, gdy klient FTP łączy się z serwerem.

Powitanie

Określa komunikat wyświetlany przez serwer FTP po zalogowaniu się klienta FTP do serwera FTP.

Uwaga

Domyślnie ten komunikat jest pusty.

Zakończenie

Określa komunikat wyświetlany przez serwer FTP po wylogowaniu się klienta FTP z serwera FTP.

Uwaga

Domyślnie ten komunikat jest pusty.

Maksymalna liczba połączeń

Określa komunikat wyświetlany przez serwer FTP, gdy klienci nie mogą się z nim połączyć, ponieważ w usłudze FTP została osiągnięta maksymalna dopuszczalna liczba połączeń z klientami.

Uwaga

Domyślnie ten komunikat jest pusty.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Uwaga:

Oprócz skonfigurowania ustawień komunikatów wyświetlanych przez serwer FTP w czasie, gdy użytkownik łączy się z witryną FTP, można również użyć funkcji strony Przeglądanie katalogów FTP w celu dostosowania ustawień zawartości związanych z przeglądaniem katalogu na serwerze FTP.

Zobacz też


Spis treści