W Edytorze kolekcji można dodawać, edytować i usuwać właściwości istniejące w kolekcji. Edytor zawiera dwa okienka. W okienku Elementy są wyświetlane wszystkie znajdujące się w kolekcji właściwości dotyczące aktualnie konfigurowanej sekcji. W okienku Właściwości można zmieniać wartości tych właściwości. W tym celu należy kliknąć wiersz, którego zawartość ma ulec zmianie. Pole tekstowe widoczne u dołu okna dialogowego Edytor kolekcji pokazuje typ danych oraz informacje o poprawności (np. dopuszczalny zakres wartości) dotyczące aktualnie zaznaczonej właściwości.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Opis

Dodaj

Dodaje nowy wiersz u dołu listy elementów. Powstały wiersz zawiera domyślne wartości ustawione w schemacie.

Wyczyść wszystko

Usuwa wszystkie właściwości z kolekcji. Zamiar usunięcia należy potwierdzić w oknie dialogowym.

Blokuj element

Blokuje wybraną właściwość w kolekcji.

Usuń

Usuwa zaznaczoną właściwość z sekcji pliku konfiguracyjnego.

Zobacz też


Spis treści