Pula aplikacji to proces roboczy, do którego można przypisywać aplikacje sieci Web. Izolując aplikacje sieci Web za pomocą pul, można poprawić zabezpieczenia aplikacji, ponieważ zmniejsza się możliwość uzyskania przez jedną aplikację dostępu do zasobów innej aplikacji. To oddzielenie pozwala również zapobiec negatywnemu wpływowi aplikacji sieci Web z jednej puli na dostępność aplikacji z innej puli na tym samym serwerze sieci Web. Na przykład, jeśli w jednej aplikacji sieci Web wystąpi błąd lub będzie ona używać nadmiernej ilości zasobów, w większości przypadków nie będzie to mieć wpływu na aplikacje z innych pul na tym samym serwerze sieci Web.

Uwagi

Utworzenie zbyt wielu pul aplikacji na serwerze sieci Web może niekorzystnie wpłynąć na jego wydajność.

 KrokOdwołanie
Pole wyboru

Tworzenie puli aplikacji.

Zarządzanie pulami aplikacji

Pole wyboru

Dodawanie aplikacji sieci Web do puli aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami sieci Web

Zobacz też


Spis treści