W kreatorze na stronie Dostawca usług kryptograficznych należy wybrać opcję Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider lub Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider, wskazując w ten sposób dostawcę certyfikatów do szyfrowania transmisji między serwerem i klientami. Ponadto można określić poziom zabezpieczeń transmisji, odpowiednio dopasowując długość w bitach skojarzoną z dostawcą usług kryptograficznych.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Dostawca usług kryptograficznych

Zaznacz opcję Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider lub Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider. Ustawienie domyślne to Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.

Uwaga

Opcję Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider należy wybrać w przypadku, gdy przez niezabezpieczoną sieć trzeba przesłać tajny klucz osobie, z którą dotąd nie nawiązywano żadnych kontaktów.

Długość w bitach

Zaznacz długość w bitach używaną przez wybranego dostawcę. Domyślnie dostawca RSA SChannel stosuje klucze o długości 1024 bitów, a dostawca DH SChannel – o długości 512 bitów.

Uwaga

Im większa długość w bitach, tym silniejsze szyfrowanie. Może ona jednak spowodować obniżenie wydajności, ponieważ wymaga przesyłania dodatkowych bitów.

Zobacz też


Spis treści