Na stránce průvodce Zprostředkovatel kryptografických služeb vyberte zprostředkovatele kryptografických služeb Microsoft RSA SChannel nebo zprostředkovatele kryptografických služeb Microsoft DH SChannel, které zajistí certifikáty pro zašifrování přenosu mezi webovým serverem a klienty. Dále můžete upravit bitovou délku přirazenou danému zprostředkovateli kryptografických služeb, která určuje úroveň zabezpečení pro přenosy.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Zprostředkovatel kryptografických služeb

Vyberte položku Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider nebo Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider. Výchozím zprostředkovatelem kryptografických služeb je Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.

Poznámka

Položku Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider vyberte v případě, že potřebujete vyměňovat tajný klíč po nezabezpečené síti a s daným počítačem jste dosud nenavázali žádnou komunikaci.

Bitová délka

Vyberte bitovou délku, kterou bude používat vybraný zprostředkovatel. Zprostředkovatel RSA SChannel používá výchozí bitovou délku 1024 a zprostředkovatel DH SChannel bitovou délku 512.

Poznámka

Větší bitová délka zajišťuje vyšší úroveň šifrování. Může však snížit výkon, protože vyžaduje přenos dalších bitů.

Další odkazy


Obsah