Na stránce funkce Uživatelé rozhraní .NET lze spravovat seznam identit uživatelů, které jsou definovány pro danou aplikaci.

Chcete-li seskupit podobné položky, seřaďte seznam kliknutím na záhlaví sloupce na stránce funkce nebo vybráním hodnoty v rozevíracím seznamu Seskupit podle.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název

Zobrazuje jedinečnou identitu uživatele.

E-mailová adresa

Zobrazuje e-mailovou adresu uživatele.

Vytvořeno

Zobrazuje datum vytvoření identity uživatele.

Poslední přihlášení

Zobrazuje datum posledního přihlášení uživatele k aplikaci.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat

Otevře průvodce Podrobnosti uživatelského účtu rozhraní .NET, ve kterém lze přidat nového uživatele.

Nastavit výchozího zprostředkovatele

Otevře dialogové okno Upravit nastavení uživatelů rozhraní .NET, ve kterém lze nastavit výchozího zprostředkovatele.

Vytvořit nové heslo

Vytvoří nové heslo vybraného uživatele.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit uživatele rozhraní .NET, ve kterém lze upravit roli nebo e-mailovou adresu uživatele. Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána položka v seznamu na stránce funkce.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Zprostředkovatelé

Otevře stránku funkce Zprostředkovatelé.

Role

Otevře stránku funkce Role rozhraní .NET.

Další odkazy


Obsah