Dialogové okno Heslo šifrovacích klíčů slouží k zadání hesla pro archiv šifrovacích klíčů.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Zadejte heslo šifrovacího klíče

Určuje heslo, které služba IIS potřebuje k dešifrování zašifrovaných šifrovacích klíčů. Toto heslo se nastaví při exportu konfiguračních souborů pomocí programu Správce služby IIS.

Další odkazy


Obsah